Dagens EKIMlektion 24 mars

LEKTION 83

Låt oss i dag repetera dessa tankegångar.

1. (65) Min enda funktion är den Gud gav mig.

Jag har ingen annan funktion än den Gud gav mig. Denna insikt

befriar mig från all konflikt, eftersom det innebär att jag inte kan

ha motstridiga mål. Genom att bara ha ett enda syfte är jag alltid

säker på vad jag skall göra, vad jag skall säga och vad jag skall

tänka. Allt tvivel måste försvinna när jag tillstår att min enda

funktion är den Gud gav mig.

2. Mer specifika tillämpningar av den här tankegången kan anta

dessa former:

Min varseblivning av detta ändrar inte min funktion.

Detta ger mig inte någon annan funktion än den

Gud gav mig.

Låt mig inte använda detta för att rättfärdiga en

funktion som Gud inte gav mig.

3. (66) Min lycka och min funktion är ett.

Alla ting som kommer från Gud är ett. De kommer från Ettheten,

och måste tas emot som ett. Att fullgöra min funktion är min

lycka eftersom båda kommer från samma Källa. Och jag måste

lära mig att förstå vad som gör mig lycklig, om jag skall finna

lycka.

4. Några användbara former för specifika tillämpningar av den

här tankegången är:

Detta kan inte skilja min lycka från min funktion.

Den etthet som min lycka och min funktion utgör

påverkas inte alls av detta.

Ingenting, inklusive detta, kan rättfärdiga illusionen

att jag kan vara lycklig åtskild från min funktion.

Lämna ett svar