Dagens EKIMlektion 12 juli

LEKTION 193

Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig

.

1. Gud vet ingenting om lärande. Ändå utsträcker sig Hans Vilja

till det som Han inte förstår, såtillvida att Han vill att den lycka

som Hans Son har ärvt av Honom skall vara ostörd; evig och för

evigt öka i omfattning, för evigt utsträcka sig i den fulla skapelsens

glädje, och för evigt vara öppen och helt obegränsad i Honom.

Detta är Hans Vilja. Och således tillhandahåller Hans Vilja

medlen för att garantera att den sker.

2. Gud ser inga motsägelser. Men Hans Son tror att han ser dem.

Därför behöver han Någon Som kan rätta hans felaktiga seende,

och ge honom det sanna seende som kommer att föra honom

tillbaka dit där varseblivningen upphör. Gud varseblir inte överhuvudtaget.

Likväl är det Han som ger medlen genom vilka

varseblivningen görs sann och tillräckligt vacker för att låta

Himlens ljus lysa över den. Det är Han Som ger svar på det som

Hans Son motsäger, och för evigt bevarar hans syndfrihet trygg.

3. Det är dessa lektioner som Gud vill att du skall lära dig. Hans

Vilja återspeglar dem alla, och de återspeglar Hans kärleksfulla

godhet mot Sonen som Han älskar. Varje lektion har ett centralt

tema, detsamma i dem alla. Endast formen ändras med olika

omständigheter och händelser, med olika karaktärer och olika

teman, synbara men inte verkliga. De är detsamma i sitt grundläggande

innehåll. Det är detta:

Förlåt, och du kommer att se detta annorlunda.

4. Det är förvisso så att all bedrövelse inte ser ut att vara bara brist

på förlåtelse. Ändå är detta innehållet bakom formen. Det är

denna likhet som gör det säkert att du lär dig det, därför att lektionen

är så enkel att den till sist inte kan avfärdas. Ingen kan för

evigt gömma sig för en sanning som är så uppenbar att den visar

sig i oräkneliga former, och ändå är lika lätt att känna igen i dem

alla, om man bara vill se den enkla lektionen där.

5. Förlåt, och du kommer att se detta annorlunda.

Det är dessa ord som den Helige Ande säger i alla dina prövningar, i all din smärta, och i allt ditt lidande oavsett dess form.

Det är med dessa ord som frestelsen försvinner, och skulden,

som nu givits upp, inte längre äras. Det är dessa ord som gör

slut på drömmen om synd, och befriar sinnet från rädsla. Det är

genom dessa ord som frälsningen kommer till hela världen.

6. Skall vi inte lära oss att säga dessa ord när vi frestas att tro att

smärtan är verklig, och döden blir vårt val i stället för livet? Skall

vi inte lära oss att säga dessa ord när vi har förstått deras makt att

befria alla sinnen från slaveri? Det är dessa ord som ger dig makt

över alla händelser som ser ut att ha fått makt över dig. Du ser

dem på rätt sätt när du blir helt medveten om dessa ord, och inte

glömmer att de kan tillämpas på allt du ser eller på det som någon

broder felaktigt ser på.

7. Hur vet du när du ser på fel sätt, eller när någon annan inte

lyckas varsebli lektionen som han skulle lära sig? Tycks smärtan

vara verklig i varseblivningen? Om den är det, var säker på att

du inte har lärt dig lektionen. Och att det finns kvar en oförsonlighet

som gömmer sig i sinnet, som ser smärtan genom ögon

som sinnet styr.

8. Gud vill inte att du skall lida på detta sätt. Han vill hjälpa dig

att förlåta dig själv. Hans Son kommer inte ihåg vem han är.

Och Gud vill inte att han skall glömma Hans Kärlek, och alla de

gåvor som Hans Kärlek för med sig. Vill du nu avstå från din

egen frälsning? Vill du låta bli att lära dig de enkla lektioner som

Himlens Lärare förelägger dig, så att all smärta kan försvinna,

och Gud kan bli ihågkommen av Sin Son?

9. Allt är lektioner som Gud vill att du skall lära dig. Han vill

inte låta någon oförsonlig tanke vara utan rättelse, inte heller att

en enda tagg eller spik skulle kunna skada Hans helige Son på

något sätt. Han vill se till att hans heliga vila förblir ostörd och

rofylld, utan bekymmer, i ett evigt hem som bryr sig om honom.

Och Han vill att alla tårar skall torkas bort, och att ingen finns

kvar som ännu inte fällts och ingen som bara väntar på den fastställda

tiden för att falla. För Gud har velat att varje tår skall ersättas

av skratt, och att Hans Son åter skall vara fri.

10. I dag skall vi försöka övervinna tusentals skenbara hinder för

friden på bara en enda dag. Låt barmhärtigheten komma snabbare

till dig. Försök inte att skjuta upp dess ankomst ännu en

dag, ännu en minut eller ännu ett ögonblick. Tiden gjordes för

detta. Använd den i dag för det som är dess syfte. Ägna morgon

och kväll den tid du kan åt att tjäna dess egentliga ändamål, och

låt inte tiden vara kortare än att det tillfredsställer ditt allra djupaste

behov.

11. Ge allt du kan, och sedan lite till. För nu skall vi skyndsamt ge

oss av och gå till vår Faders hus. Vi har varit borta alltför länge,

och vi vill inte dröja oss kvar här längre. Och medan vi övar, låt

oss tänka på allt vi har behållit för att själva lösa, och hållit borta

från helandet. Låt oss ge dem alla till Honom Som vet hur vi

skall se på dem så att de försvinner. Sanningen är Hans budskap,

sanningen är Hans lära. Det är Hans lektioner som Gud

vill att vi skall lära oss.

12. Tillbringa en liten stund varje timme i dag, och de kommande

dagarna, med att öva lektionen i förlåtelse i den form som har

anvisats för dagen. Och försök att tillämpa den på det som händer

under denna timme, så att nästa timme är fri från den föregående.

Tidens bojor lossas lätt på detta sätt. Låt inte en enda

timme kasta sin skugga över den som följer, och när denna är

över, låt allt som då hände försvinna med den. På så sätt kommer

du att förbli obunden, i evig frid i tidens värld.

13. Det är denna lektion som Gud vill att du skall lära dig: Det

finns ett sätt att se på allt så att du tar ännu ett steg mot Honom

och världens frälsning. Svara så här på allt som talar om skräck:

Jag skall förlåta, och detta kommer att försvinna.

Upprepa just dessa ord inför varje farhåga, varje bekymmer och

varje form av lidande. Och då håller du nyckeln som öppnar

Himlens port, och för äntligen ner Gud Faderns Kärlek till jorden

för att lyfta upp den till Himlen. Gud kommer Själv att ta detta

sista steg. Vägra inte att ta de små steg som Han ber dig ta till

Honom.

Lämna ett svar