Dagens EKIMlektion 29 Augusti

Dagens EKIMlektion 29 Augusti

avsnitt 3. Läs före lektion 241 Vad är världen?

1. Världen är falsk varseblivning. Den är född ur misstag, och den

har inte lämnat sin källa. Den kommer inte att finnas kvar längre

än tanken som födde den hålls kär. När tanken på separation har

ändrats till en tanke på sann förlåtelse, kommer världen att ses i

ett helt annat ljus: i ett ljus som leder till sanningen, där hela

världen måste försvinna och alla dess misstag lösas upp. Nu är

dess källa borta, och även dess verkningar.

2. Världen gjordes som en attack på Gud. Den symboliserar

rädslan. Och vad är rädsla annat än kärlekens frånvaro? Således

var världen tänkt att vara en plats där Gud inte kunde komma in,

och där Hans Son kunde vara åtskild från Honom. Här föddes

varseblivningen, för kunskapen skulle inte kunna förorsaka sådana

vansinniga tankar. Men ögon vilseleder, och öron hör fel.

Nu blir misstag helt möjliga, för vissheten är borta.

3. Illusionens mekanismer har fötts i stället. Och nu går de för att

finna det som har förunnats dem att söka. Deras mål är att uppfylla

det syfte som världen gjordes för att vittna om och göra

verkligt. De ser i dess illusioner en solid bas där sanningen existerar

och upprätthålls åtskild från lögner. Men allt som de berättar

om är endast en illusion som hålls åtskild från sanningen.

4. Eftersom seendet gjordes för att leda bort från sanningen, kan

det ledas i en ny riktning. Ljud blir Guds kallelse, och all varseblivning

kan ges ett nytt syfte av Den Som Gud utsåg till världens

Frälsare. Följ Hans Ljus, och se världen som Han ser den.

Hör endast Hans Röst i allt som talar till dig. Och låt Honom ge

dig den frid och visshet som du har kastat bort, men som Himlen

har bevarat åt dig i Honom.

5. Låt oss inte vara nöjda förrän världen har förenat sig med vår

förändrade varseblivning. Låt oss inte vara tillfreds förrän förlåtelsen

har blivit fullständig. Och låt oss inte försöka ändra vår

funktion. Vi måste rädda världen. För vi som gjorde den måste

se den genom Kristi ögon, så att det som gjordes för att dö kan återställas till evigt liv.

LEKTION 241

I detta heliga ögonblick är frälsningen här.

1. Vilken glädje det råder i dag!

Det är en dag för speciellt firande.

För den här dagen erbjuder det ögonblick

som bestämdes för den förmörkade världens befrielse.

Den dag har kommit när

sorgerna försvinner och smärtan är borta.

Frälsningens härlighet gryr i dag över en befriad värld.

Detta är hoppets tid för oräkneliga miljoner.

De kommer att förenas nu,

när du förlåter dem alla.

För jag kommer att bli förlåten av dig i dag.

2. Vi har förlåtit varandra nu,

och därför kommer vi till sist till Dig igen.

Fader, Din Son, som aldrig lämnade Dig,

återvänder till Himlen och sitt hem.

Så glada vi är att vårt sunda förnuft har återställts till oss,

och att vi kommer ihåg att vi alla är ett.

Lämna ett svar