Dagens EKIMlektion 23 mars

LEKTION 82

Vi kommer att repetera de här tankegångarna i dag.

1. (63) Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min

förlåtelse.

Min förlåtelse är det medel genom vilket världens ljus kommer

till uttryck genom mig. Min förlåtelse är det medel genom vilket

jag blir medveten om världens ljus i mig. Min förlåtelse är det

medel genom vilket världen helas tillsammans med mig. Låt

mig därför förlåta världen så att den kan helas tillsammans med

mig.

2. Förslag på specifika tillämpningsformer av den här tankegången

är:

Låt frid utsträcka sig från mitt sinne till ditt [namn].

Jag delar världens ljus med dig [namn].

Genom min förlåtelse kan jag se detta som det är.

3. (64) Låt mig inte glömma min funktion.

Jag vill inte glömma min funktion eftersom jag vill komma ihåg

mitt Själv. Jag kan inte fullgöra min funktion om jag glömmer

den. Och om jag inte fullgör min funktion kommer jag inte att

uppleva den glädje som Gud har avsett för mig.

4. Lämpliga specifika former för den här tankegången inkluderar:

Låt mig inte använda detta för att dölja min funktion för mig själv.

Jag vill använda detta som ett tillfälle att fullgöra min funktion.

Detta kanske hotar mitt ego, men kan inte ändra min funktion

på något sätt.

Lämna ett svar