Dagens EKIMlektion 20 mars

LEKTION 79

Låt mig se problemet så att det kan lösas.

1. Ett problem kan inte lösas om du inte vet vad det är. Till och

med om det faktiskt redan är löst kommer du fortfarande att ha

kvar problemet, eftersom du inte ser att det har lösts. Detta är

situationen i världen. Separationsproblemet, som egentligen är

det enda problemet, har redan lösts. Men denna lösning ser du

inte eftersom du inte har sett problemet.

2. Alla i den här världen tycks ha sina egna speciella problem.

Ändå är de alla detsamma och måste förstås som ett enda problem,

om den enda lösning som löser dem alla skall accepteras.

Vem kan se att ett problem har lösts om han tror att problemet är

någonting annat? Även om svaret ges till honom, kan han inte se

dess relevans.

3. Detta är den situation du nu befinner dig i. Du har svaret, men

du är fortfarande osäker på vad problemet är. Du tycks ställas

inför en lång rad olika problem, och när ett är avklarat uppstår

nästa och nästa. De tycks aldrig ta slut. Det finns inte en stund

när du känner dig fullständigt fri från problem och har frid.

4. Frestelsen att se problemen som många är frestelsen att låta

separationsproblemet vara olöst. Världen tycks ställa dig inför

ett mycket stort antal problem som vart och ett kräver sin speciella

lösning. Denna varseblivning försätter dig i en situation där

din problemlösning måste vara otillräcklig, och ett misslyckande

oundvikligt.

5. Ingen skulle kunna lösa alla de problem som världen tycks ha.

De ser ut att finnas på så många nivåer, i så varierande former

och med ett så varierat innehåll att de ställer dig inför en omöjlig

situation. Förfäran och depression är oundvikligt när du ser på

dem. Några dyker oväntat upp just när du tror att du har löst de

föregående. Andra förblir olösta under ett moln av förnekande,

och dyker då och då upp för att hemsöka dig, endast för att sedan

döljas igen men fortfarande olösta.

6. All denna komplexitet är bara ett desperat försök att inte se

problemet, och därför inte låta det bli löst. Om du kunde se att

ditt enda problem är separationen, oavsett vilken form den antar,

skulle du kunna acceptera lösningen eftersom du skulle se dess

relevans. Om du såg den underliggande beständigheten i alla de

problem som du tycks ställas inför, skulle du förstå att du har

medlen att lösa dem alla. Och du skulle använda medlen eftersom

du ser problemet.

7. Under våra längre övningsstunder i dag skall vi fråga vad

problemet är, och vad lösningen på det är. Vi skall inte utgå från

att vi redan vet det. Vi skall försöka befria vårt sinne från alla de

många olika slags problem som vi tror att vi har. Vi skall försöka

inse att vi bara har ett enda problem, vilket vi inte har kunnat se.

Vi skall fråga vad det är, och vänta på svaret. Vi kommer att få

det. Sedan skall vi be om lösningen på det. Och vi kommer att

få den.

8. Övningarna i dag kommer att lyckas i samma utsträckning

som du inte insisterar på att definiera problemet. Du kanske inte

kommer att lyckas med att släppa alla dina förutfattade meningar,

men detta är inte heller nödvändigt. Allt som är nödvändigt

är att tvivla en smula på verkligheten i din version av vad dina

problem är. Du försöker att se att du har fått lösningen genom

att se problemet, så att problemet och lösningen kan föras

samman och du kan få frid.

9. De kortare övningsstunderna i dag kommer inte att styras av

tid utan av behov. Du kommer att se många problem i dag som

alla behöver en lösning. Våra ansträngningar kommer att inriktas

på att se att det bara finns ett enda problem och ett enda svar.

Med den insikten är alla problem lösta. Med den insikten får du

frid.

10. Låt dig inte vilseledas av problemens form i dag. Närhelst

någon svårighet tycks uppstå, säg snabbt till dig själv:

Låt mig se det här problemet så att det kan lösas.

Försök sedan att vänta med att avgöra vad problemet är. Slut

ögonen ett ögonblick om det är möjligt och fråga vad det är.

Du kommer att bli hörd, och du kommer att få svar.

Lämna ett svar