Dagens kort 12 mars

Kortet är draget från underbara Earth Magic Oracle Cards av Steven D.Farmer

Dance                Celebration / Firande

Heligheten i ett firande, vad det än är, beror på kvaliteten på andligheten/andan som är närvarande. Kvaliteten blir större ju mer närvarande och med minimalt med hämningar du har i att uttrycka din glädje och lycka genom fysisk rörelse.

Fokusera på vad du vill fira, sätt på musik och dansa, långsamt eller snabbt! Sjung eller ljuda samtidigt en ”påhittad” sång om det du vill fira!

Helige Andes önskan är att alla ska njuta av sin tid här på jorden och en del av den önskan är att fira just din kapacitet i att vara glad och uttrycka det med din kropp.

Vare sig det är privat, med en liten eller större grupp människor, så låt musik, sång, och dans bli en del av ditt heliga firande vad det än är!

I sanning så är allt firande helig!

Kramizar till er alla! <3 <3 <3

Lämna ett svar