Dagens EKIMlektion 8 mars

LEKTION 67

Kärleken skapade mig lik Sig Själv.

1. Dagens tankegång är ett fullständigt och korrekt uttalande om

vad du är. Det är därför du är världens ljus. Det är därför Gud

utsåg dig till världens frälsare. Det är därför Guds Son vänder

sig till dig för sin frälsning. Han blir frälst genom det du är. 6Vi

kommer i dag att anstränga oss till det yttersta för att nå den här

sanningen om dig, och för att till fullo förstå, om så endast för ett

ögonblick, att det är sanningen.

2. Under de längre övningsstunderna skall vi tänka på din verklighet

och dess helt oförändrade och oföränderliga natur. Vi

kommer att börja med att upprepa den här sanningen om dig,

och sedan ägna några minuter åt att lägga till några tankar som

hör hit, som till exempel:

Heligheten skapade mig helig.

Godheten skapade mig god.

Hjälpsamheten skapade mig hjälpsam.

Fullkomligheten skapade mig fullkomlig.

Varje egenskap som stämmer överens med Gud så som Han definierar

Sig Själv är lämplig att använda. Vi försöker i dag att

göra din definition av Gud ogjord och ersätta den med Hans

Egen. Vi försöker också betona att du är del av Hans definition

av Sig Själv.

3. Efter att du har gått igenom flera sådana besläktade tankar,

försök då att under en kort stund av förberedelse låta alla tankar

sjunka undan, och försök sedan att gå bortom alla dina bilder och

förutfattade meningar om dig själv till sanningen i dig. Om

Kärleken skapade dig lik Sig Själv måste detta Själv finnas i dig.

Och någonstans i ditt sinne finns Det där så att du kan finna Det.

4. Det är möjligt att du tycker att det är nödvändigt att då och då

upprepa dagens tankegång för att ersätta tankar som distraherar

dig. Du kanske också upptäcker att detta inte räcker, och att du

behöver fortsätta att lägga till andra tankar som är besläktade

med sanningen om dig. Ändå kanske du lyckas komma förbi

detta, och genom intervallet av tanketomhet till medvetenheten

om ett flammande ljus i vilket du känner igen dig själv så som

Kärleken skapade dig. Var förvissad om att du i dag kommer att

göra mycket för att föra den medvetenheten närmare, vare sig du

känner att du har lyckats eller ej.

5. Det kommer i dag att vara till synnerligen stor hjälp att öva

dagens tankegång så ofta du kan. Du behöver höra sanningen

om dig själv så ofta som möjligt, eftersom ditt sinne är så sysselsatt

med falska självbilder. Fyra eller fem gånger i timmen, och

kanske till och med fler, skulle vara ytterst värdefullt för att påminna

dig om att Kärleken skapade dig lik Sig Själv. Hör sanningen

om dig själv i detta.

6. Försök under de kortare övningsstunderna att inse att detta

inte är din lilla svaga, ensamma röst som säger dig detta. Detta

är Rösten för Gud som påminner dig om din Fader och om ditt

Själv. Detta är sanningens Röst Som ersätter allt som egot säger

till dig om dig själv med den enkla sanningen om Guds Son. Du

skapades av Kärleken lik Den Själv.

Lämna ett svar