Dagens EKIMlektion 24 november

LEKTION 328

Jag väljer andra plats för att vinna första.

1. Det som tycks vara andra plats är första, för allt vi varseblir är

upp och ner tills vi lyssnar till Rösten för Gud. Det ser ut som att

vi kommer att få autonomi endast genom vår strävan att vara

åtskilda, och att vårt oberoende av resten av Guds skapelse är det

sätt på vilket frälsningen uppnås. Men allt vi finner är sjukdom,

lidande, förlust och död. Detta är inte vår Faders Vilja för oss,

inte heller finns det någon annan vilja än Hans. Att förena vår

med Hans är endast att finna vår egen. Och eftersom vår vilja är

Hans, är det till Honom vi måste gå för att känna igen vår vilja.

2. Det finns ingen annan vilja än Din. Och jag är glad att ingenting som

jag föreställer mig motsäger det som Du vill att jag skall vara. Det är

Din Vilja att jag skall vara fullständigt trygg, för evigt i frid. Och med

glädje delar jag denna Vilja som Du, min Fader, gav som del av mig.

Lämna ett svar