Dagens EKIMlektion 19 februari

LEKTION 50

Jag stöds av Guds Kärlek.

1. Här är svaret på varje problem som du kommer att möta i dag

och i morgon och i all tid. I den här världen tror du att du stöds

av allt utom av Gud. Du sätter din tilltro till de mest triviala och

vansinniga symboler; piller, pengar, “skyddande“ kläder, inflytande,

prestige, att vara omtyckt, att känna de “rätta“ personerna,

och en ändlös lista på former av intet som du förser med magiska

krafter.

2. Alla dessa ting är dina ersättningar för Guds Kärlek. Alla

dessa ting omhuldas för att säkerställa en identifikation med

kroppen. De är lovsånger till egot. Sätt inte din tilltro till det

som är värdelöst. Det kommer inte att stödja dig.

3. Endast Guds Kärlek kommer att skydda dig i alla situationer.

Den kommer att lyfta dig ut ur varje prövning och lyfta dig högt

över alla de faror som du varseblir i den här världen in i en atmosfär

av fullkomlig frid och trygghet. Den kommer att försätta dig

i ett sinnestillstånd som ingenting kan hota, ingenting kan störa,

och där ingenting kan inkräkta på Guds Sons eviga lugn.

4. Sätt inte din tilltro till illusioner. De kommer att svika dig.

Sätt all din tilltro till Guds Kärlek inom dig; evig, oföränderlig

och för alltid orubblig. Detta är svaret på allt som möter dig i

dag. Genom Guds Kärlek inom dig kan du lösa alla skenbara

svårigheter utan ansträngning och med säker tillförsikt. Säg

detta ofta till dig själv i dag. Det är ett tillkännagivande av att du

inte längre tror på avgudar. Det är din bekräftelse på sanningen

om dig själv.

5. Låt dagens tankegång sjunka djupt in i ditt medvetande under

tio minuter, två gånger i dag, morgon och kväll. Upprepa den,

tänk på den, låt besläktade tankar komma för att hjälpa dig att

känna igen dess sanning, och tillåt friden att strömma över dig

och bli ett hölje av beskydd och säkerhet. Låt inga tomma och

dåraktiga tankar komma in och störa Guds Sons heliga sinne. Sådant

är Himmelriket. Sådan är den viloplats där din Fader för

evigt har satt dig.

Lämna ett svar