Dagens EKIMlektion 9 februari

LEKTION 40

Jag är välsignad som Guds Son.

1. I dag skall vi börja med att framhålla några av de lyckliga ting

som du är berättigad till eftersom du är vad du är. I dag behövs

inga långa övningsstunder, men korta övningar som görs mycket

ofta är nödvändiga. En gång var tionde minut skulle vara synnerligen

önskvärt, och du uppmanas att försöka hålla denna

tidsplan och att hålla fast vid den närhelst du kan. Om du

glömmer det, försök igen. Om det blir långa avbrott, försök igen.

Närhelst du kommer ihåg, försök igen.

2. Du behöver inte sluta ögonen under övningsstunderna även

om du förmodligen kommer att finna att det är lättare för dig om

du gör det. Men du kan ju under dagen befinna dig i en mängd

situationer när det inte är möjligt att sluta ögonen. Försumma

inte en övningsstund på grund av detta. Du kan öva mycket bra

under vilka omständigheter som helst, om du verkligen vill.

3. Dagens övningar tar inte lång tid och kräver ingen ansträngning.

Upprepa dagens tankegång och lägg sedan till flera av de

egenskaper som du associerar med att vara Guds Son, och tillämpa

dem på dig själv. En övningsstund skulle till exempel kunna

se ut så här:

Jag är välsignad som Guds Son.

Jag är lycklig, fridfull, kärleksfull och nöjd.

En annan skulle kunna anta den här formen:

Jag är välsignad som Guds Son.

Jag är lugn, stilla, förtröstansfull och trygg.

Om du endast har en kort stund till ditt förfogande räcker det

med att bara tala om för dig själv att du är välsignad som Guds

Son.

Lämna ett svar