Dagens EKIMlektion 21 januari


LEKTION 21
Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.
 
1. Tankegången i dag är naturligtvis en fortsättning och en utvidgning
av den föregående. Den här gången är det emellertid nödvändigt
med specifika perioder när du söker i ditt sinne, förutom
att du tillämpar tankegången på särskilda situationer allteftersom
de kan uppstå. Fem övningsstunder tillråds starkt, varvid en hel
minut anslås för varje stund.
 
2. Börja övningsstunderna med att upprepa tankegången för dig
själv. Slut sedan ögonen och sök noga i ditt sinne efter situationer
från det förgångna, i nuet eller som förväntas i framtiden och
som väcker vrede i dig. Vreden kan anta vilken form som helst
allt ifrån lätt irritation till raseri. Intensiteten i känslan som du
upplever har ingen betydelse. Du kommer att bli mer och mer
medveten om att en svag antydan till irritation inte är någonting
annat än en slöja som lagts över ett våldsamt ursinne.
 
3. Försök därför att inte låta de “små“  tankarna av vrede undgå
dig under övningsstunderna. Kom ihåg att du faktiskt inte förstår
vad som väcker vrede i dig, och att ingenting som du tror i det här
sammanhanget betyder någonting. Det kommer förmodligen att
vara frestande för dig att uppehålla dig längre vid vissa situationer
eller personer än vid andra, av de felaktiga skälen att de är mer
“uppenbara“. 4Så är det inte. 5Det är bara ett exempel på övertygelsen
att vissa former av attack är mer rättfärdigade än andra.
 
4. När du söker i ditt sinne efter alla de former som tankar på attack visar
sig i, håll då varje form kvar i sinnet medan du säger till dig själv:
Jag är fast besluten att se ______ [personens namn] på ett annat sätt.
Jag är fast besluten att se ______ [specificera situationen]
på ett annat sätt.
 
5. Försök att vara så specifik som möjligt. Du kan till exempel
fokusera din vrede på en särskild egenskap hos en särskild person,
och tro att vreden är begränsad till denna aspekt. Om din
varseblivning lider av denna form av förvrängning, säg:
Jag är fast besluten att se ______ [specificera egenskapen]
hos ______ [personens namn] på ett annat sätt.

Lämna ett svar