Dagens EKIMlektion 28 januari

LEKTION 28

Mer än någonting annat vill jag se
tingen på ett annat sätt.

1. I dag ger vi verkligen gårdagens tankegång en specifik tillämpning.
Under de här övningsstunderna kommer du att göra en
rad klara åtaganden. Frågan om huruvida du kommer att hålla
dem i framtiden behöver vi inte befatta oss med nu. Om du åtminstone
är villig att göra dem nu, har du tagit det första steget
mot att hålla dem. Och vi befinner oss fortfarande i början.

2. Du undrar kanske varför det till exempel är viktigt att säga:
“Mer än någonting annat vill jag se det här bordet på ett annat
sätt “. I sig självt är det inte alls viktigt. Men vad är av sig självt?
Och vad betyder “i sig självt“? Du ser en mängd separata ting
runt omkring dig, vilket faktiskt innebär att du inte ser överhuvudtaget.
Antingen ser du eller ej. När du har sett ett ting på ett
annat sätt, kommer du att se alla ting på ett annat sätt. Det ljus
du kommer att se i något av dem är samma ljus som du kommer
att se i dem alla.

3. När du säger “Mer än någonting annat vill jag se det här
bordet på ett annat sätt“ förpliktigar du dig att ge upp dina förutfattade
meningar om bordet, och öppnar ditt sinne för vad det är
och vad det är till för. Du definierar det inte utifrån det förgångna.
Du frågar vad det är, snarare än talar om för det vad det
är. Du anknyter inte meningen med det till din ringa erfarenhet
av bord, inte heller begränsar du dess syfte till dina små personliga
tankar.

4. Du kommer inte att ifrågasätta det du redan har definierat.
Och syftet med de här övningarna är att ställa frågor och få svar.
När du säger: “Mer än någonting annat vill jag se det här bordet
på ett annat sätt“, förpliktigar du dig att se. Det är inte en förpliktelse
som utesluter någonting. Det är en förpliktelse som
gäller för bordet lika mycket som för allt annat, varken mer eller
mindre.

5. Du skulle faktiskt kunna uppnå sant seende från just det där
bordet, om du ger upp alla dina egna föreställningar om det och
ser på det med ett fullständigt öppet sinne. Det har någonting att
visa dig; någonting vackert och rent och av oändligt värde, fullt
av lycka och hopp. Gömt under alla dina föreställningar om det
ligger dess verkliga syfte, det syfte som det delar med hela universum.
6. När du använder bordet som tillämpningsobjekt för dagens
tankegång ber du därför egentligen om att få se universums
syfte. Du kommer att framföra samma önskemål till varje objekt
som du använder under övningsstunderna. Och du förpliktigar
dig att låta vart och ett av dem avslöja sitt syfte för dig i stället för
att påtvinga det din egen bedömning.

7. Vi kommer i dag att ha sex övningsstunder på två minuter
vardera, under vilka dagens tankegång först uttalas och sedan
tillämpas på allt du ser omkring dig. Objekten bör inte bara väljas
slumpartat, utan varje objekt bör också ägnas samma uppriktighet
när dagens tankegång tillämpas på det, i ett försök att erkänna
att de alla i lika mån bidrar till ditt seende.

8. Som vanligt bör tillämpningarna inkludera namnet på det
objekt som dina ögon råkar falla på, och du bör låta din blick vila
på det medan du säger:
Mer än någonting annat vill jag se den
här ______ på ett annat sätt.
Varje tillämpning bör göras mycket långsamt och så uppmärksamt
som möjligt. Det är ingen brådska

Lämna ett svar