Dagens EKIMlektion 19 januari

LEKTION 19

Jag är inte ensam om att uppleva

verkningarna av mina tankar.

1. Tankegången i dag är naturligtvis anledningen till att ditt seende

inte påverkar endast dig. Du kommer att lägga märke till att de

tankegångar som har med tänkandet att göra ibland föregår dem

som har med varseblivningen att göra, medan andra gånger ordningsföljden

är den omvända. Anledningen är att ordningsföljden

inte har någon betydelse. Tänkandet och dess resultat sker

faktiskt samtidigt, för orsak och verkan är aldrig skilda åt.

2. I dag betonar vi återigen att sinnen är förenade. I början är

detta sällan en särskilt välkommen tankegång, eftersom den

tycks föra med sig en enorm känsla av ansvar, och kanske till och

med kan betraktas som ett “intrång i privatlivet“. Ändå är det ett

faktum att det inte finns några privata tankar. Trots det motstånd

som du i början kan känna mot denna tankegång, kommer

du ändå till sist att förstå att den måste vara sann, om frälsning

överhuvudtaget skall vara möjlig. Och frälsning måste vara möjlig,

eftersom den är Guds Vilja.

3. Den ungefärliga minut av att söka i ditt sinne som dagens

övningar kräver, skall företas med slutna ögon. Tankegången för

dagen skall först upprepas, och sedan bör du noggrant söka i ditt

sinne för att se vilka tankar det innehåller just då. Medan du

betraktar varje tanke, namnge den efter den viktigaste personen

eller det viktigaste temat som den innehåller, och håll den kvar i

sinnet medan du gör det, och säg:

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna

av denna tanke om ______.

4. Nödvändigheten av att vara så neutral som möjligt när du väljer

objekt för övningsstunderna borde vara ganska välbekant för dig

vid det här laget, och kommer inte längre att upprepas varje dag

även om det då och då kommer att inkluderas som en påminnelse.

Glöm emellertid inte att ett slumpartat urval av objekt för

alla övningsstunder är nödvändigt hela tiden. Avsaknad av

rangordning i detta sammanhang kommer till sist att göra insikten

om avsaknad av rangordning i mirakler meningsfull för dig.

5. Förutom att tillämpa dagens tankegång “vid behov“, behövs

åtminstone tre övningsstunder vars längd kan förkortas om det

är nödvändigt. Försök inte att göra mer än fyra!

Lämna ett svar