Dagens EKIMlektion 12 januari

LEKTION 12

Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.

1. Den här tankegången är viktig därför att den innehåller en

rättelse av en mycket allvarlig förvrängning av varseblivningen.

Du tror att det som gör dig upprörd är en skrämmande värld,

eller en bedrövad värld eller en våldsam värld, eller en vansinnig

värld. Alla dessa egenskaper har du givit den. Världen i sig

själv är meningslös.

2. Dessa övningar skall göras med öppna ögon. Se dig omkring,

den här gången mycket långsamt. Försök att fördela tiden så att

din blick sakta vandrar från ett ting till ett annat under ett något

så när konstant tidsintervall. Tillåt inte att tiden innan din blick

vandrar vidare blir märkbart längre eller kortare, utan försök i

stället att hålla ett avvägt, jämnt tempo hela tiden. Vad du ser

spelar ingen roll. Du lär dig själv detta när du ägnar allt som din

blick faller på samma uppmärksamhet och lika mycket tid. Detta

är ett första steg i att lära dig att ge dem alla samma värde.

3. Medan du ser dig omkring, säg till dig själv:

Jag tror att jag ser en förskräcklig värld, en farlig värld, en

fientlig värld, en bedrövad värld, en ond värld, en förryckt

värld,

och så vidare, varvid du använder de beskrivningar som råkar

falla dig in. Om ord som tycks vara positiva snarare än negativa

kommer för dig, inkludera dem. Du kan till exempel komma att

tänka på “en god värld“ eller “en tillfredsställande värld“. Om

sådana ord kommer för dig, använd dem tillsammans med de

övriga. Du kanske ännu inte förstår varför dessa “positiva“ adjektiv

hör hemma i dessa övningar, men kom ihåg att en “god

värld“ förutsätter en “dålig värld“, och en “tillfredsställande

värld“ förutsätter en “otillfredsställande värld“. Alla ord som

dyker upp i ditt sinne är lämpliga objekt för dagens övningar.

Deras skenbara kvalitet spelar ingen roll.

4. Se till att du inte förändrar tidsintervallen när du tillämpar dagens

tankegång på det som du tycker är trevligt och på det som du

tycker är otrevligt. För i syftet med de här övningarna finns det ingen

skillnad mellan dem. Avsluta övningsstunden med att lägga till:

Men jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.

5. Det som är meningslöst är varken bra eller dåligt. Varför skulle

då en meningslös värld göra dig upprörd? Om du kunde acceptera

världen som meningslös och låta sanningen skrivas på den åt

dig, skulle det göra dig obeskrivligt lycklig. Men eftersom den är

meningslös, tvingas du skriva på den det som du vill att den

skall vara. Det är detta du ser i den. Det är detta som i sanning

är meningslöst. Under dina ord står Guds Ord skrivet.

Sanningen gör dig upprörd nu, men när dina ord är utraderade,

kommer du att se Hans. Detta är det yttersta syftet med de här

övningarna.

6. Tre eller fyra gånger är tillräckligt för att öva dagens tankegång.

Inte heller bör övningsstunderna överskrida en minut. Det är

möjligt att du tycker att till och med detta är alltför långt. Avsluta

övningarna närhelst du upplever en känsla av anspänning.

Lämna ett svar