Dagens EKIMlektion 6 december

LEKTION 340

Jag kan vara fri från lidande i dag.

1. Fader, jag tackar Dig för den här dagen, och för den frihet som jag är säker på att den kommer att föra med sig. Den här dagen är helig, för i

dag kommer Din Son att bli förlossad. Hans lidande är över. För han

kommer att höra Din Röst som leder honom att genom förlåtelsen finna

Kristi sanna seende, och för evigt bli fri från allt lidande. Tack för den

här dagen, min Fader. Jag föddes in i den här världen endast för att

uppnå den här dagen, och det som den innehåller av glädje och frihet för

Din helige Son och för hela den värld han gjorde, och som i dag befrias

tillsammans med honom.

2. Gläd dig i dag! Gläd dig! Det finns inte utrymme för någonting annat än glädje och tacksägelser i dag. Vår Fader har förlossat

Sin Son den här dagen. Det finns ingen av oss som inte kommer

att räddas i dag. Ingen som kommer att stanna kvar i rädslan,

och ingen som Fadern inte kommer att sluta i Sin Famn, vaken i

Himlen i Kärlekens Hjärta.

Lämna ett svar