Dagens EKIMlektion 9 oktober

LEKTION 282

Jag skall inte vara rädd för kärleken i dag.

1. Om jag endast kunde inse detta i dag, skulle frälsningen kunna

uppnås för hela världen. Detta är beslutet att inte vara vansinnig,

och att acceptera mig själv så som Gud Själv, min Fader och

min Källa, skapade mig. Detta är det fasta beslutet att inte sova i

drömmar om död, medan sanningen för evigt lever vidare i kärlekens

glädje. Och detta är valet att känna igen det Själv Som

Gud skapade som den Son Han älskar, och Som förblir min enda

Identitet.

2. Fader, Ditt Namn är Kärlek och det är också mitt. Detta är sanningen.

Och kan sanningen ändras enbart genom att ge den ett annat namn?

Rädslans namn är helt enkelt ett misstag. Låt mig inte vara rädd för

sanningen i dag.

Lämna ett svar