Dagens EKIMlektion 17 september

LEKTION 260

Låt mig minnas att Gud skapade mig.

1. Fader, jag gjorde inte mig själv även om jag i mitt vansinne trodde att

jag gjorde det. Men som Din Tanke har jag inte lämnat min Källa, och

förblir del av Den Som skapade mig. Din Son, min Fader, ropar på Dig

i dag. Låt mig minnas att Du skapade mig. Låt mig minnas min Identitet.

Och låt min syndfrihet åter framträda inför Kristi sanna seende,

genom vilket jag i dag vill se på mina bröder och mig själv.

2. Nu minns vi vår Källa, och i Den finner vi till sist vår sanna

Identitet. Vi är förvisso heliga, eftersom vår Källa inte kan känna

någon synd. Och vi som är Hans Söner är lika varandra och lika

Honom.

Lämna ett svar