Dagens Örta Thé Reading – Tasseografi! 10 September

☕?

”I dag påminner oss thé bladen vikten av att hela dig! Hela din kropp som du har här – ditt tempel, men framför allt ditt sinne.☝?

Det är med dina tankar som du skapar din yttre verklighet – din kropp, världen du ser och vilka upplevelser du möter, och då pratar vi om de starkt manifesterade, omedvetna tankar vi bär och dina medvetna dagliga tankar om saker och ting och hur du ser på dig själv.

Vi får exakt det vi ber om och det är omöjligt att någonting skulle hända oss utan att vi har bett om det. Det som sker är det vi önskar. Det som inte sker är det som vi inte vill skall ske ☝?

När vi helar våra tankar så helas vår kropp! När vi älskar och accepterar oss själva villkorslöst så slutar vi att fördöma vår omgivning och vår nästa.

Vi attraherar in negativa upplevelser för att vi bett om det från vårt undermedvetnas rädslor, självförnekelse, självförakt etc.

Vi lyckas inte få det vi så djupt önskar för i vårt undermedvetna finnas dolda agendor som: ”jag är inte värd att lyckas”, ”det kan vara farligt…”, ”det kan bli besvärligt….”, ”vad ska grannarna tycka…” ? Vi drar helt enkelt undan mattan under våra fötter på oss själva ☝?

Be om hjälp! Be din inre mästare visa på i dina drömmar eller på annat sätt ge dig insikter vad du gör mot dig själv. Be om hjälp att rätta ditt sinne, förlåt skuldbeläggandet av dig själv och be din inre mästare lyfta upp det i ljuset, och börja verkligen att varje dag se dig själv och tala om hur mycket du älskar dig, vad stolt du är över dig själv. Du är redan perfekt och du är värd att älskas för du ÄR kärlek! Du är skapad av kärlek som aldrig lämnat dig, vi glömde bara bort det när vi kom ned i kroppen!

Kärleken helar allt”!

/Chamória

???

Lämna ett svar