Dagens EKIMlektion 27 Augusti

LEKTION 239

Min Faders härlighet är min egen.

1. Låt inte sanningen om oss själva döljas av falsk ödmjukhet i dag.

Låt oss i stället vara tacksamma för de gåvor som vår Fader gav

till oss. Kan vi i dem som Han delar Sin härlighet med se något

spår av synd och skuld? Och kan det vara så att vi inte är bland

dem, när Han älskar Sin Son för evigt och med en kärlek som

aldrig förändras, och vet att han är så som Han skapade honom?

2. Vi tackar Dig, Fader, för ljuset som för evigt lyser i oss. Och vi ärar

det, eftersom Du delar det med oss. Vi är ett, förenade i detta ljus och

ett med Dig, i frid med hela skapelsen och med oss själva.

Lämna ett svar