Dagens EKIMlektion 9 Augusti

LEKTION 221

Ge mitt sinne frid. Låt alla mina tankar vara stilla.

1. Fader, jag kommer till Dig i dag för att söka den frid som endast Du kan ge.

Jag kommer i tystnad. I mitt hjärtas stillhet, i mitt sinnes djupaste vrår, väntar jag och lyssnar efter Din Röst.

Min Fader, tala till mig i dag.

Jag kommer för att höra Din Röst i tystnad, i visshet

och i kärlek, säker på att Du kommer att höra mitt

rop och svara mig.

2. Nu väntar vi i stillhet. Gud är här,

eftersom vi väntar tillsammans.

Jag är säker på att Han kommer att tala till dig,

och du kommer att höra.

Acceptera min tillförsikt, för den är din.

Våra sinnen är förenade.

Vi väntar med en enda avsikt; att höra vår

Faders svar på vårt rop, att låta våra tankar vara

stilla och finna Hans frid, att höra Honom tala till

oss om vad vi är, och att Han skall uppenbara

Sig för Sin Son.

Lämna ett svar