Veckans Växt Tolkning! 4 Augusti

Ros

Ur Växternas Språk/Solöga:

Ett öppet hjärta finner tid för kärlek. Visdom: Jag öppnar upp mitt hjärta och skapar tid för kärleken i mitt liv. Jag släpper in kärleken i mitt liv. Här gäller det först och främst att öppna upp hjärtat och att därefter skapa tid för kärleken i ditt liv.

?

”Det låter väl enkelt??

Faktum är att det alla gånger kanske inte är så enkelt för vi har attraherat in ”tok” som sårat oss och när vi blir sårade skapar vi ett ”skydd” över hjärtat så vi inte ska bli sårade igen. Men det funkar tyvärr inte det här ”skyddet”, för det är dina egna omedvetna tankar om otillräcklighet och självförakt vi sänder ut och då ”bjuder in” människor och situationer som trycker på den ömma punkten med att visa orespekt, nedlåtande och förtryckande handlingar! De visar ju egentligen hur du redan behandlar dig själv på ett omedvetet plan ☝?

När vi väl kommer till insikt hur vi ser på oss själva och börjar förlåta skuldbeläggandet på oss, börjar respektera oss för de perfekta skapelser vi är och älskar oss själva villkorslöst på alla plan….

Ja då är det också det vi attraherar in! Kärlek, respekt, bekräftelse…???vi måste alltid börja med oss själva först, allt vi möter pekar tillbaka på oss själva! Ni vet det klassiska ? ”peka finger åt någon, så pekar övriga fingrar tillbaka på oss själva”. Det handlar inte om att ni är likt förövarna, det handlar om att ni skuldbelagt er själva för att ni trott att det är fel på er, att ni inte duger, att ni inte är värd att älskas o s v.

Inget kunde vara mer fel! Vi är alla skapade av kärlek som aldrig lämnat oss så öppna era hjärtan genom att släppa allt skuldbeläggande på er själva och älska er innifrån och ut! ☝??

Du är värd att älskas för du är kärlek!” ☝??

/Chamória

???

Lämna ett svar