Dagens EKIMlektion 30 juni

LEKTION 181

Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.

1. Att du har tillit till dina bröder är nödvändigt för att fastslå och

upprätthålla din tilltro till din förmåga att övervinna tvivel och

brist på fast tillförsikt till dig själv. När du attackerar en broder

förkunnar du att han är begränsad av det som du har varseblivit i

honom. Du ser inte bortom hans fel. De snarare förstoras, och

blir blockeringar för din medvetenhet om det Själv Som ligger

bortom dina egna misstag, och bortom hans skenbara synder och

också dina.

2. Varseblivningen har ett fokus. Det är detta som ger varaktighet

åt det du ser. Men ändra detta fokus, och det du ser kommer

att ändra sig därefter. Ditt sanna seende kommer nu att skifta,

för att stödja det syfte som har ersatt det du tidigare hade. Ta

bort ditt fokus på din broders synder, och du kommer att uppleva

den frid som kommer av att tro på syndfrihet. Denna tro får

sitt enda säkra stöd från det du ser i andra bortom deras synder.

För om du fokuserar på deras misstag, vittnar de om synderna i

dig. Och du kommer inte kunna låta bli att se dem, och se den

syndfrihet som ligger bakom.

3. När vi övar i dag låter vi därför först alla sådana obetydligheter

som vi fokuserar på, lämna plats åt vårt stora behov av att låta

vår syndfrihet bli uppenbar. Vi instruerar vårt sinne att det är

detta vi söker, och endast detta, och bara för en liten stund. Vi

bekymrar oss inte om våra framtida mål. Och det vi såg ett

ögonblick tidigare bryr vi oss inte om under denna stund, när vi

övar oss i att ändra vår inriktning. Vi söker efter oskuld och ingenting

annat. Vi söker efter den utan att intressera oss för någonting

annat än nuet.

4. Ett allvarligt hinder för att lyckas har varit inblandningen av

dina tidigare och framtida mål. Dina tankar har kretsat mycket

kring hur ytterst annorlunda de mål är som den här kursen förespråkar

än dem du tidigare hade. Och du har också avskräckts

av den deprimerande och begränsande tanken att även om du

skulle lyckas, kommer du oundvikligen att gå vilse igen.

5. På vilket sätt skulle detta kunna ha någon betydelse? För det

förgångna är borta; och framtiden går endast att föreställa sig.

Dessa bekymmer är enbart försvar mot en förändring av varseblivningens fokus i nuet. Ingenting annat. Vi lägger dessa meningslösa

begränsningar åt sidan en liten stund. Vi fäster inget

avseende vid tidigare övertygelser, och det vi kommer att tro

inkräktar inte på oss nu. Vi går in i övningsstunden med ett

enda syfte; att se på syndfriheten inom oss.

6. Vi förstår att vi inte har nått detta mål om vrede i någon form

blockerar vår väg. Och om vi kommer att tänka på en broders

synder, kommer vårt snäva fokus att begränsa vårt seende, och

vända våra ögon mot våra egna misstag som vi kommer att förstora

och kalla våra “synder“. Om sådana blockeringar skulle

uppstå skall vi gå bortom dem en liten stund, utan att ta någon

hänsyn till det förgångna eller framtiden, och instruera vårt sinne

att ändra sitt fokus, medan vi säger:

Det är inte detta jag vill se på.

Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.

7. Och vi skall också använda denna tanke för att låta oss vara

trygga hela dagen. Vi söker inte efter långsiktiga mål. Varje

gång ett hinder tycks blockera det sanna seendet av vår syndfrihet,

söker vi endast efter ett ögonblicks avbrott från den förtvivlan

som fokuseringen på synden kommer att föra med sig och

som, om den inte rättas, kommer att bestå.

8. Inte heller ber vi om fantasier. För det som vi försöker se på

finns verkligen där. Och när vårt fokus går bortom misstag,

kommer vi att se en värld helt utan synd. När detta är allt vi vill

se, när detta är allt vi söker efter i den sanna varseblivningens

namn, blir Kristi ögon oundvikligen våra. Och den Kärlek Han

känner för oss blir också vår. Detta kommer att bli det enda som

vi ser återspeglat i världen och i oss själva.

9. Den värld som en gång förkunnade våra synder blir beviset på

att vi är utan synd. Och vår kärlek till alla som vi ser på vittnar

om att vi minns det heliga Själv Som inte känner någon synd, och

Som aldrig skulle kunna föreställa Sig någonting utan Sin syndfrihet.

Det är detta minne vi söker efter när vi vänder vårt sinne

mot övningarna i dag. Vi ser varken framåt eller bakåt. Vi ser

rakt in i nuet. Och vi sätter vår tillit till den upplevelse vi nu ber

om. Endast vår syndfrihet är Guds Vilja. I detta ögonblick är vår

vilja ett med Hans.

Lämna ett svar