Dagens EKIMlektion 11 juni

LEKTION 162

Jag är som Gud skapade mig.

1. Om denna enda tanke hölls kvar i sinnet skulle den rädda världen.

Vi kommer att upprepa den då och då, allt eftersom vi når

ett nytt stadium i inlärningen. Den kommer att betyda allt mer

för dig efter hand som du gör framsteg. Dessa ord är heliga, för

det är de ord Gud gav som svar på den värld du gjorde. Genom

dem försvinner den, och alla ting som ses i dess diffusa moln och

dimhöljda illusioner bleknar bort när dessa ord uttalas. För de

kommer från Gud.

2. Här är Ordet genom vilket Sonen blev Sin Faders lycka, Hans

Kärlek och Hans fullständigande. Här förkunnas skapelsen, och

äras som den är. Det finns ingen dröm som inte dessa ord kommer

att driva bort; ingen tanke på synd och ingen illusion som

drömmen innehåller som inte kommer att blekna bort inför deras

makt. De är uppvaknandets basun som ljuder genom världen.

De döda vaknar som svar på dess kallelse. Och de som lever

och hör detta ljud kommer aldrig att se döden.

3. Helig förvisso är den som gör dessa ord till sina; som stiger

upp med dem i sitt sinne, minns dem hela dagen, och som på

kvällen tar dem med sig när han skall sova. Hans drömmar är

lyckliga och hans vila djup, hans trygghet säker och hans kropp

helad, eftersom han sover och vaknar med sanningen alltid framför

sig. Han kommer att rädda världen, för han ger världen det

som han tar emot varje gång han övar sanningens ord.

4. I dag övar vi på ett enkelt sätt. För orden vi använder är

mäktiga, och de behöver inga ytterligare tankar för att ändra sinnet

hos den som använder dem. Så helt och hållet förändras det,

att det nu blir den skattkammare i vilken Gud lägger alla Sina

gåvor och all Sin Kärlek, så att de kan delas ut till hela världen

och utökas genom att ges bort; och bevaras fullständiga eftersom

de delas ut obegränsat. Och på så sätt lär du dig att tänka med

Gud. Kristi sanna seende har återställt ditt seende genom att

rädda ditt sinne.

5. Vi ärar dig i dag. Rätten till den fullkomliga helighet som du

nu accepterar är din. Med detta accepterande förs frälsningen till

alla, för vem skulle kunna hålla synden kär när en helighet som

denna har välsignat världen? Vem skulle kunna förtvivla när

fullkomlig glädje är din, tillgänglig för alla som botemedel mot

sorg och förtvivlan, mot all känsla av förlust och en fullständig

räddning undan synd och skuld.

6. Och vem skulle inte vilja vara din broder nu; du, hans förlossare

och frälsare. Vem skulle kunna låta bli att välkomna dig in i

sitt hjärta med en kärleksfull inbjudan, ivrig att förena sig med

någon som är som han själv i helighet? Du är som Gud skapade

dig. Dessa ord driver bort natten, och mörker råder inte mer.

Ljuset har kommit i dag för att välsigna världen. För du har

känt igen Guds Son, och i detta igenkännande ligger världens.

Lämna ett svar