Dagens EKIMlektion 15 april

LEKTION 105

Guds frid och glädje tillhör mig.

1. Guds frid och glädje tillhör dig. I dag skall vi acceptera dem,

eftersom vi vet att de tillhör oss. Och vi skall försöka förstå att

dessa gåvor utökas när vi tar emot dem. De är inte som de gåvor

världen kan ge, där givaren förlorar när han ger gåvan; och den

som får den blir rikare genom hans förlust. Detta är inte gåvor

utan köpslåenden som gjorts baserade på skuld. Den sant givna

gåvan för inte med sig någon förlust. Det är omöjligt att någon

skulle kunna vinna därför att en annan förlorar. Detta förutsätter

en begränsning och en otillräcklighet.

2. Ingen gåva ges på detta sätt. Sådana “gåvor“ är bara insatser

för att få någonting mer värdefullt tillbaka; ett lån med ränta som

skall betalas till fullo; ett tillfälligt lån avsett att vara säkerhet för

en skuld som skall betalas tillbaka med mer än han fick som tog

emot gåvan. Denna egendomliga förvrängning av vad som menas

med att ge genomsyrar alla nivåer i den värld du ser. Den

tar bort all mening från gåvorna du ger, och låter dig inte behålla

någonting av dem du tar emot.

3. Ett av de viktigaste inlärningsmålen i den här kursen är att

vända på ditt sätt att se på att ge, så att du kan ta emot. För att ge

har blivit en källa till rädsla, och därför undviker du det enda

medel genom vilket du kan ta emot. Acceptera Guds frid och

glädje, och du kommer att lära dig ett annat sätt att se på en gåva.

Guds gåvor kommer aldrig att bli mindre när de ges bort. 5De

utökas enbart genom detta.

4. På samma sätt som Himlens frid och glädje ökar när du accepterar

dem som Guds gåva till dig, så växer din Skapares glädje

när du accepterar Hans glädje och frid som dina. Sant givande är

skapelse. Det utsträcker det gränslösa till det obegränsade, evigheten

till tidlösheten och kärleken till sig själv. Det tillför någonting

till allt som redan är fullständigt, inte i den bemärkelsen att

det tillför mer, för det innebär att det var mindre tidigare. Det

tillför genom att låta det som inte kan begränsa sig att uppnå sitt

mål att ge bort allt det har, och på så sätt försäkra sig om det för

evigt.

5. Acceptera i dag Guds frid och glädje som dina. Låt Honom

fullständiga Sig Själv så som Han definierar fullständigande. Du

kommer att förstå att det som gör Honom fullständig också måste

göra Hans Son fullständig. Han kan inte ge genom förlust.

Det kan inte du heller. Ta emot Hans gåva av glädje och frid i

dag, och Han kommer att tacka dig för din gåva till Honom.

6. I dag kommer våra övningsstunder att inledas på ett något

annorlunda sätt. Börja i dag med att tänka på de bröder som du

har nekat den frid och den glädje som är deras rätt under Guds

likvärdiga lagar. Här har du själv nekat dig dem. Och hit måste

du återvända för att göra anspråk på dem som dina.

7. Tänk på dina “fiender“ en liten stund, och säg till varje “fiende“

när du kommer att tänka på honom:

Min broder, frid och glädje erbjuder jag dig,

så att Guds frid och glädje kan tillhöra mig.

På så sätt förbereder du dig på att förstå Guds gåvor till dig, och

låter ditt sinne vara fritt från allt som skulle kunna förhindra att

du lyckas i dag. Nu är du redo att acceptera den gåva av frid och

glädje som Gud har givit dig. Nu är du redo att uppleva den

glädje och frid som du har nekat dig själv. Nu kan du säga:

“Guds frid och glädje tillhör mig“, för du har givit det du vill ta

emot.

8. Du måste lyckas i dag, om du förbereder ditt sinne på det sätt

som vi föreslår. För du har låtit alla hinder för friden och glädjen

lyftas bort, och det som är ditt kan äntligen komma till dig. Säg

därför till dig själv: “Guds frid och glädje tillhör mig“, och slut

ögonen en liten stund och låt Hans Röst försäkra dig att orden du

säger är sanna.

9. Tillbringa dina fem minuter på det sättet tillsammans med

Honom varje stund du kan i dag, men tro inte att mindre är utan

värde när du inte kan ge Honom mer. Kom åtminstone ihåg att

en gång i timmen säga de ord som kallar på Honom för att Han

skall ge dig det Han vill ge, och vill att du skall ta emot. Besluta

dig för att i dag inte förhindra det som Han vill. Och om en broder

tycks fresta dig att neka honom Guds gåva, se det endast som

ännu en möjlighet att låta dig själv ta emot Guds gåvor som dina.

Välsigna sedan tacksamt din broder och säg:

Min broder, frid och glädje erbjuder jag dig,

så att Guds frid och glädje kan tillhöra mig.

Lämna ett svar