Dagens EKIMlektion 11 april

LEKTION 101

Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.

1. I dag skall vi fortsätta med temat lycka. Detta är en grundtanke i

förståelsen av vad frälsning innebär. Du tror fortfarande att den

kräver lidande som gottgörelse för dina “synder“. Så är det inte.

Likväl måste du tro detta så länge som du tror att synden är

verklig, och att Guds Son kan synda.

2. Om synden är verklig, då är bestraffning berättigad och går

inte att undkomma. Frälsningen kan således inte förvärvas annat

än genom lidande. Om synden är verklig, då måste lycka vara

en illusion, för de kan inte båda vara sanna. De syndiga förtjänar

endast död och smärta, och det är detta de ber om. För de vet att

detta väntar dem, och kommer att söka upp dem och finna dem

någonstans, någon gång, i någon form som gottgör skulden de

har till Gud. I sin rädsla vill de undkomma Honom. Och ändå

kommer Han att förfölja dem, och de kan inte undkomma.

3. Om synden är verklig, måste frälsningen vara smärta. Smärta

är syndens pris, och lidandet kan aldrig undkommas om synden

är verklig. Frälsningen måste fruktas för den kommer att döda,

men långsamt, och den tar bort allt innan den beviljar offren, som

nästan bara är skinn och ben, dödens välkomna välsignelse innan

frälsningen blidkas. Dess vrede är gränslös, utan förbarmande,

men helt och hållet rättfärdig.

4. Vem skulle eftersträva en sådan grym bestraffning? Vem

skulle inte fly undan frälsningen, och på alla upptänkliga sätt

försöka överrösta den Röst Som erbjuder honom den? Varför

skulle han försöka lyssna och acceptera Dess erbjudande? Om

synden är verklig är dess erbjudande döden, och utmätt i en

grym form för att passa de ondskefulla önskningar i vilka synden

föds. Om synden är verklig har frälsningen blivit din bittre fiende,

Guds förbannelse över dig som har korsfäst Hans Son.

5. Du behöver övningsstunderna i dag. Övningarna lär dig att

synden inte är verklig, och att allt som du tror måste komma som

en följd av synden aldrig kommer att hända, för det har ingen orsak.

Acceptera Soningen med ett öppet sinne som inte håller fast

vid någon kvardröjande övertygelse om att du har gjort Guds Son

till en djävul. Det finns ingen synd. Vi skall öva denna tanke så

ofta vi kan i dag, eftersom den är grunden för dagens tankegång.

6. Guds Vilja är att du skall vara fullkomligt lycklig eftersom det

inte finns någon synd, och lidandet är utan orsak. Glädje är berättigad,

och smärta är bara ett tecken på att du har missförstått

dig själv. Frukta inte Guds Vilja. Utan vänd dig till den i förtröstan

om att den kommer att befria dig från alla de konsekvenser

som synden har hittat på i dina feberfantasier. Säg:

Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.

Det finns ingen synd; den har inga konsekvenser.

På detta sätt skall du börja dina övningsstunder, och sedan

återigen försöka finna den glädje som dessa tankar kommer att

föra in i ditt sinne.

7. Ge dessa fem minuter med glädje, så att de kan ta bort den

tunga börda som du lägger på dig själv genom den vansinniga

övertygelsen att synden är verklig. Undkom galenskapen i dag.

Du har slagit in på frihetens väg, och nu ger dagens tankegång

dig vingar för att påskynda dina framsteg, och hopp om att färdas

ännu snabbare mot det fridens mål som väntar. Det finns ingen

synd. Kom ihåg detta i dag, och säg till dig själv så ofta du kan:

Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.

Detta är sanning, eftersom det inte finns någon synd.

Lämna ett svar