Dagens EKIMlektion 10 april

LEKTION 100

Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan

.

1. På samma sätt som Guds Son gör sin Fader fullständig, gör din

roll i din Faders plan den fullständig. Frälsningen måste vända

upp och ner på den galna övertygelsen om åtskilda tankar och

åtskilda kroppar som lever åtskilda liv och går sina skilda vägar.

En enda funktion som de åtskilda sinnena delar med varandra

förenar dem i ett enda syfte, för varje sinne är lika väsentligt för

dem alla.

2. Guds Vilja är att du skall vara fullkomligt lycklig. Varför

skulle du välja att gå emot Hans Vilja? Den roll Han har bevarat

åt dig för att du skall förverkliga Hans plan har givits till dig så

att du kan återställas till det som Han vill. Denna roll är lika

nödvändig för Hans plan som för din lycka. Din glädje måste

vara fullkomlig så att Hans plan kan förstås av dem som Han

sänder dig till. De kommer att se sin egen funktion i ditt lysande

ansikte, och höra Gud kalla på dem i ditt lyckliga skratt.

3. Du är förvisso nödvändig för Guds plan. Utan din glädje är

Hans glädje ofullständig. Utan ditt leende kan världen inte räddas.

Så länge du är sorgsen är det ljus som Gud Själv utsåg som

medel för att rädda världen dunkelt och matt, och ingen skrattar

eftersom allt skratt bara kan vara ett eko av ditt.

4. Du är förvisso nödvändig för Guds plan. På samma sätt som

ditt ljus förstärker varje ljus som lyser i Himlen, ropar din glädje

på jorden till alla sinnen att de skall låta sina sorger försvinna,

och inta sin plats bredvid dig i Guds plan. Guds budbärare är

fulla av glädje, och deras glädje helar sorg och förtvivlan. De är

beviset på att Gud vill att alla som accepterar sin Faders gåvor

som sina skall vara fullkomligt lyckliga.

5. Vi skall inte tillåta oss att vara sorgsna i dag. För om vi gör

det, förmår vi inte att ta på oss den roll som är nödvändig för

Guds plan och också för vårt sanna seende. Sorgsenhet är ett

tecken på att du vill spela en annan roll i stället för den som har

tilldelats dig av Gud. På så sätt visar du inte världen hur stor

den lycka är som Han vill att du skall ha. Och därför förstår du

inte att den är din.

6. I dag skall vi försöka förstå att glädje är vår funktion här. Om

du är sorgsen har du inte fullgjort din roll, och hela världen är

således berövad sin glädje, liksom också du. Gud ber dig vara

lycklig, så att världen kan se hur mycket Han älskar Sin Son, och

inte vill att det uppstår någon sorg som förminskar hans glädje;

att ingen rädsla kommer över honom som stör hans frid. Du är

Guds budbärare i dag. Du för med dig Hans lycka till alla du ser

på; Hans frid till alla som ser på dig och ser Hans budskap i ditt

lyckliga ansikte.

7. Vi skall förbereda oss för detta i dag, under våra fem minuter

långa övningsstunder, genom att känna hur lyckan stiger upp i

oss så som det är vår Faders Vilja och vår egen. Börja övningarna

med den tanke som dagens tankegång innehåller. Inse sedan att

din roll är att vara lycklig. Endast detta begärs av dig eller av

någon annan som vill inta sin plats bland Guds budbärare. Tänk

på vad detta betyder. Du har förvisso haft fel när du har trott att

det krävs offer. I enlighet med Guds plan kan du enbart få, aldrig

förlora eller offra eller dö.

8. Låt oss nu försöka finna den glädje som bevisar Guds Vilja för

oss och för hela världen. Det är din funktion att du finner den

här, och att du finner den nu. Det är för detta du har kommit.

Låt detta vara den dag då du lyckas! Se djupt in i dig själv, oberörd

av alla de betydelselösa tankar och dåraktiga mål som du

passerar när du stiger upp för att möta Kristus i dig.

9. Han kommer att vara där. Och du kan nå Honom nu. Vad

skulle du hellre vilja se på än på Honom Som väntar på att du

skall se på Honom? Vilken ynklig liten tanke har makten att

hålla dig tillbaka? Vilket dåraktigt mål kan hindra dig från att

lyckas när Han Som kallar på dig är Gud Själv?

10. Han kommer att vara där. Du är nödvändig för Hans plan.

Du är Hans budbärare i dag. Och du måste finna det som Han

vill att du skall ge. Glöm inte dagens tankegång mellan dina

övningsstunder varje timme. Det är ditt Själv Som kallar på dig i

dag. Och det är Honom du svarar varje gång du säger till dig

själv att du är nödvändig för Guds plan för världens frälsning.

Lämna ett svar