Välj 1 kort av 3 medial tolkning 21 februari!

Välj 1 kort och nedan kommer kortets budskap!

Kort 1: PRAYER WORKS! – BÖN HJÄLPER!

” Dear God and Archangel Raphael, thank you for hearing and answering my prayer of…. “(add the details of your prayer)

“Käre Gud och Ärkeängel Raphael, tack för att du hörsammar mina böner för…” (lägg till detaljen för din bön)

 • Be för varje aspekt av situationen
 • Be i stället för att oroa dig
 • Var ärlig mot Gud och Änglarna gällande dina rädslor, behov och känslor
 • Be om hjälp och acceptera den när den erbjuds
 • Starta en bönegrupp/supportgrupp för ändamålet

Raphael skickar detta kort för att inspirera dig att fördjupa/öka dina böner rörande dina hälsofrågor. Att be mer personligt eller be om hjälp av en bönegrupp. Be också dina nära och kära i andevärlden att medverka.

Hundratals av väldokumenterade studier stöder healingkraften av böner och därigenom också överbevisar placeboeffekt. Ju fler som ber, desto bättre resultat oavsett typ av meditation. Raphael medverkar i dina böner för bästa resultat och bringar också frid till alla inblandade.

Kom ihåg; svaret på dina böner är ofta bättre och annorlunda mot vad du förväntade dig!

Be din bön och lämna över med full tillit till Helige Ande!

Kort 2: DIVINE INTERVENTION – GUDOMLIGT INGRIPANDE

” Dear Archangel Raphael, thank you for being with…  and for helping with…I have faith in Divine Intervention, and I fully accept your guidance now.”

“Käre Ärkeängel Raphael, tack för att du är med… (fyll i namnet det rör) och för att du hjälper med…. (beskriv situationen). Jag har full tillit till Gudomligt ingripande och accepterar nu din guidning.”

 • Änglarna är nu med personen du ber för
 • Notera signaler, intuitionen, då Gudomlig guidning ges till dina besvarade böner
 • Ha tålamod till processen gudomlig timing
 • Om du tittar så ser du gömda välsignelser i varje situation
 • Ha tillit och tro!

Kortet visar att dina böner har blivit besvarade. Änglarna jobbar bakom kulisserna för att manifestera miraklet du bett om.

Stå stadigt i tillit tro och det är ett faktum.

Kom ihåg, att hur och när, gällande Gudomligt ingripande, ofta visar sig på överraskande vis så dina böner blir säkert besvarade på oväntade sätt, men på tillvägagångssätt som välsignar alla inblandade!

Kort 3: INNER AUTHORITY – INRE AUTORITET

“Dear Archangel Raphael, thank you for supporting me as I take back my power and listen to my intuition, desires and feelings.”

“Käre Ärkeängel Raphael, tack för att du stöttar mig när jag nu tar tillbaka min kraft och lyssnar till min intuition, behov och känslor.”

 • Få en andra och tredje åsikt
 • Hävda dig själv
 • Lita på din intuition
 • Ge dig själv tillstånd att göra det du vill
 • Gör den livsförändring du drömmer om

Ärkeängel Raphael skickar dig detta kort som uppmuntran att du ska använda din egen kraft och auktoritet i rådande situation. Healingängeln kan se att du gett bort din kraft till andra och ignorerat dina känslor. Det är dags att fatta egna beslut, stå upp för dig själv och tala din sanning!

Raphael håller din hand hela vägen, ger dig kraft och mod.

Du kan ha varit förvirrad senaste tiden på grund av olika åsikter och råd om vad du skall göra. Det här kortet påminner om att du måste agera utifrån din inre röst för du vet själv bäst vilken som är den bästa vägen, även om det innebär att du måste samverka med skrämmande personer. De kommer att i långa loppet respektera dig mer för att du tar tag i din situation och kraft.

Lämna ett svar