MEDIAL TOLKNING AV LÄGGNING 24 JANUARI!

Kort 1: MIRACLES – Mirakler

Allt du har byggt upp, förberett och jobbat hårt för, är på väg att manifesteras. Snart kan du fira dina framgångar. Se upp bara så du inte blir ”bortkollrad” av allt utan tacka för allt du uppnått och håll fokus!

Tappa inte fokus på din ursprungliga intention och syfte. Kom ihåg att allt du gör, ska inte bara tjäna dig utan även alla runt i kring dig. När du gör det så får du fortsatt guidning och assistans. Visualisera hur ditt arbete och din influens når allt större mängd av människor och att det sker lätt och komfortabelt för dig. Det tar ingen mer kraft att tänka stort än smått och kom ihåg att mirakler alltid är möjligt i vilken situation du än befinner dig i.

 Upplever du motstånd att nå framgång? Läk och förlåt ditt skuldbeläggande där du inte tror dig vara värd framgång, lycka, att älskas, att visas uppskattning. Låt förlåtelsens mirakler bringa frid i ditt och din nästas sinne!

/Chamória

Kort 2: THE MESSENGER – Budbäraren

Du kommer snart att finna dig själv stråla starkt och i det attrahera beundran och uppmärksamhet från andra. Universum ”föddes” via en explosion av ljus som i ett ögonblick spreds från en punkt ut i billioner ljusår i alla riktningar! Du kommer också att uppleva liknande som ger stort erkännande inom det jobbar med eller studerar. Snart ser du mot horisonten när du reser till fjärran länder.

Var tacksam för alla nya erfarenheter som är på väg mot dig och för allt du uppnått. Njut av varje ögonblick i ödmjukhet och tacksamhet så attraherar du än mer support.

Du är en fyr av ljus och hopp! En källa av stor inspiration för många som korsar din väg, så fortsätt framåt i kärlek och ljus – förlåtelsens väg!

Kort 3: GOD – Gud

Många gånger kanske vi frågar oss: existerar det en Gud? Och var finns han/hon när vi har som störst behov? Det är när vi har som störst behov/längtan, som vi känner oss som mest ensamma.

Det här kortet vill bekräfta att du ALDRIG är ensam! Helige Ande/ din inre Mästare, är din länk till Gud och han hör ditt rop, din bön, och vill att du ska förstå att du ALLTID är fylld och omsluten av skaparens kärleksfulla närvaro!

Ge alla dina rädslor, sorger ”misstag” till din inre Mästare och ta emot det helande ljuset som erbjuds dig i varje ögonblick.

Av rädslor kämpar vi ofta emot oss själva och det är slöseri med tid och kraft. Ha tillit, förlåt, släpp skuld och allt kommer att ordna sig till det bästa! Vi har många lektioner att lära, men ju mer vi jobbar med förlåtelse desto snabbare erhåller vi frid och lycka.

Kom ihåg! Du är skapad av Guds kärlek som aldrig lämnat dig!

/Chamória

Lämna ett svar