Dagens EKIMlektion 14 december

LEKTION 348

Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla,

för Du omsluter mig. Och i varje behov jag

varseblir, är Din nåd allt jag behöver.

1. Fader, låt mig komma ihåg att Du är här, och att jag inte är ensam.

Evig Kärlek omsluter mig. Jag har ingen orsak att känna någonting

annat än den fullkomliga frid och glädje som jag delar med Dig. Vilket

behov har jag av vrede eller rädsla? Fullkomlig trygghet omsluter mig.

Kan jag vara rädd när Ditt eviga löfte åtföljer mig? Fullkomlig syndfrihet

omsluter mig. Vad kan jag frukta, när Du skapade mig i en helighet

lika fullkomlig som Din Egen?

2. Guds nåd räcker för oss i allt Han vill att vi skall göra. Och

endast detta väljer vi skall vara vår vilja liksom också Hans.

Lämna ett svar