Dagens EKIMlektion 15 november

LEKTION 319

Jag kom för att frälsa världen.

1. Här är en tanke från vilken allt högmod har tagits bort, och

endast sanningen finns kvar. För högmod motsätter sig sanningen.

Men när det inte finns något högmod kommer sanningen

omedelbart, och fyller ut det rum som egot lämnat obesatt

genom lögner. Endast egot kan vara begränsat, och därför måste

det söka efter mål som är inskränkta och begränsande. Egot tror

att det som någon vinner, måste helheten förlora. Och likväl är

det Guds Vilja att jag lär mig att det som någon vinner ges till

alla.

2. Fader, Din vilja är total. Och målet som härstammar från den, delar

dess totalitet. Vilket annat mål än världens frälsning skulle Du ha

kunnat ge mig? Och vad annat än detta skulle kunna vara den Vilja

som mitt själv har delat med Dig?

Lämna ett svar