Dagens EKIMlektion 18 oktober

Läses före lektion 291

8. Vad är den verkliga världen?

1. Den verkliga världen är en symbol, liksom allt annat som varseblivningen erbjuder.

Likväl står den för det som är motsatsen till det du gjorde.

Din värld ses genom rädslans ögon, och för med sig vittnesbörd om skräck till ditt sinne.

Den verkliga världen kan inte varseblivas annat än genom ögon som förlåtelsen välsignar, så att de ser en värld där skräck är omöjlig, och inga vittnesbörd om rädsla går att finna.

2. Den verkliga världen innehåller en motsvarighet till varje olycklig tanke som återspeglas i din värld; en säker rättelse av de syner av rädsla och stridsljud som din värld innehåller.

Den verkliga världen visar en värld som ses på ett annat sätt, genom lugna ögon och med ett sinne i frid.

Där finns ingenting annat än vila.

Där hörs inga skrik av smärta och sorg, för där finns ingenting kvar förutom förlåtelsen.

Och synerna är behagliga. Endast lyckliga syner och ljud kan nå det sinne som har förlåtit sig självt.

3. Vilket behov har ett sådant sinne av tankar på död, attack och mord? Vad annat kan det varsebli runt omkring sig än trygghet, kärlek och glädje? Vad finns det som det skulle välja att det var fördömt, och vad finns det som det vill avvisa?

Världen det ser uppstår ur ett sinne i frid med sig självt. Ingen fara lurar i någonting det ser, för det är vänligt, och det enda det ser på är vänlighet.

4. Den verkliga världen är symbolen för att drömmen om synd och skuld är över, och att Guds Son inte längre sover. Hans vakna ögon varseblir den tydliga återspeglingen av sin Faders Kärlek; det säkra löftet att han är förlossad. Den verkliga världen innebär tidens slut, för dess varseblivning gör tiden meningslös.

5. Den Helige Ande behöver inte tiden när den har tjänat Hans syfte.

Nu väntar Han endast på detta enda återstående ögonblick då Gud tar Sitt sista steg, och tiden har försvunnit och tagit varseblivningen med sig när den försvann, och endast lämnat sanningen att vara sig själv.

Detta ögonblick är vårt mål, för det innehåller minnet av Gud. Och när vi ser på en värld som är förlåten, är det Han Som kallar på oss och kommer för att föra oss hem, och påminner oss om vår Identitet Som vår förlåtelse har givit oss tillbaka.

LEKTION 291

Detta är en dag av stillhet och frid.

1. Kristi sanna seende ser genom mig i dag. Hans seende visar mig

att alla ting är förlåtna och i frid, och erbjuder detta samma sanna

seende till världen. Och jag accepterar detta sanna seende i dess

namn, både för mig själv och för världen. Vilken skönhet vi ser

på i dag! Vilken helighet vi ser runt omkring oss! Och det är oss

förunnat att förstå att det är en helighet som vi delar med varandra;

det är Guds Egen Helighet.

2. Den här dagen är mitt sinne stilla så att det kan ta emot de Tankar som

Du erbjuder mig. Och jag accepterar det som kommer från Dig i stället

för från mig själv. Jag känner inte vägen till Dig. Men Du är helt säker.

Fader, vägled Din Son längs den tysta stig som leder till Dig. Låt min

förlåtelse vara fullständig, och låt minnet av Dig komma tillbaka till mig.

Lämna ett svar