Dagens EKIMlektion 17 oktober

LEKTION 290

Min lycka i nuet är allt jag ser.

1. Om jag inte ser på det som inte finns, är min lycka i nuet allt jag

ser. Ögon som börjar öppnas ser till sist. Och jag vill att Kristi

sanna seende skall komma till mig just i dag. Det jag varseblir

utan Guds Egen Rättelse av det seende som jag gjorde är skrämmande

och smärtsamt att se på. Likväl skall jag inte tillåta mitt

sinne att ett ögonblick längre låta sig vilseledas av övertygelsen att

den dröm som jag gjorde är verklig. Detta är dagen då jag söker

min lycka i nuet, och inte ser på någonting annat än det jag söker.

2. Med denna föresats kommer jag till Dig, och ber att Din styrka skall

hålla mig uppe i dag, medan jag försöker att enbart göra Din Vilja. Du

kan inte undgå att höra mig, Fader. Det jag ber om har Du redan givit

mig. Och jag är säker på att jag kommer att se min lycka i dag.

Lämna ett svar