Dagens EKIMlektion 3 oktober

LEKTION 276

Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.

1. Vad är Guds Ord? “Min Son är ren och helig som Jag Själv“. Och

på så sätt blev Gud Fader till Sonen Som Han älskar, för på så sätt

skapades han. Detta är Ordet som Hans Son inte skapade tillsammans

med Honom, för det var i detta som Hans Son föddes. Låt oss

acceptera Hans Faderskap, och allt ges till oss. Förneka att vi skapades

i Hans Kärlek, och vi förnekar vårt Själv och blir osäkra på vilka

vi är, på Vem vår Fader är, och för vilket syfte vi har kommit. Och

ändå behöver vi bara erkänna Honom Som gav oss Sitt Ord vid vår

skapelse för att minnas Honom och således erinra oss vårt Själv.

2. Fader, Ditt Ord är mitt. Och det är detta jag vill göra känt för alla

mina bröder som har givits till mig för att älska som mina egna, på

samma sätt som jag är älskad och välsignad och räddad av Dig.

Lämna ett svar