Dagens Örta Thé Reading – Tasseografi! 16 september

☕?

Tålamod, tålamod! säger thé bladen i dag ☝?

Vi är alla älskade tålmodigt av ”Snubben där uppe”, alla Änglar som försöker underlätta vår vistelse här och alla de som redan blivit upplysta och inte behöver komma hit i kropp igen!

Tålmodigt håller de oss under våra armar och stöttar oss på vår väg i denna illusoriska verklighet och när vi faller, så bär de oss i sina armar.???

De vet hur fruktansvärt svårt det är att vara här i kropp, att lära sig att lyssna till Helige Ande/din inre mästare/högre jag och inte låta sig duperas av egots rädslor,dualism, ja allt kärlekslöst!

De vet hur det kan kosta på förlorad vänskap när man själv väljer kärlek och de de tror att vi blivit ”galna”.

De vet hur svårt det är att sluta döma och ge upp skuldbeläggandet.

De vet också att när vi segrar över egot, slutar döma vår nästa, förlåter skuldbeläggandet och älskar och bekräftar oss själva och vår nästa – ser med sant seende Kristusljuset i vår nästa, så är belöningen vida större och mer omfattande än någon ”belöning” som du någonsin kan tänka ut i den här ”verkligheten”! ???✨

Så odla ditt tålamod med ditt arbete in till ditt sanna jag! Var inte så förbask…hård mot dig själv! Du är redan perfekt och du gör magiska ting varje dag fast du kanske inte är medveten om dom” ☝??

/Chamória

???

Lämna ett svar