Dagens EKIMlektion 26 Augusti

LEKTION 238

All frälsning vilar på mitt beslut.

1. Fader, Din tillit till mig har varit så stor att jag måste vara värdig. Du

skapade mig, och känner mig som jag är. Och ändå lade Du Din Sons

frälsning i mina händer, och låter den vara beroende av mitt beslut. Jag

måste verkligen vara älskad av Dig. Och jag måste också vara orubblig

i helighet, eftersom Du ger mig Din Son i visshet om att han är trygg

Som fortfarande är del av Dig, och likväl är min, eftersom Han är mitt

Själv.

2. Och så stannar vi i dag åter upp för att tänka på hur mycket vår

Fader älskar oss. Och hur kär Hans Son, skapad av Hans Kärlek,

förblir för Honom Vars Kärlek görs fullständig i honom.

Lämna ett svar