Dagens Örta Thé Reading – Tasseografi! 20 Augusti

☕?

”I dag påvisas det att i ett öppet hjärta finns djärvhet, för i ett öppet hjärta finns ej spår av rädsla!☝? Släpp all rädsla, det enda hot som finns är dina egna tankar!!

När vi agerar utifrån en grupps samlade energi, skapas magi – när gruppen har samlad fokus i hjärta och mot ett gemensamt mål✨?✨

Glöm inte att ge dig själv beröm och uppskattning så du växer. Lyssna även till din kropps behov för när du tar hand om dig själv, tar du hand om jorden då jorden är din spegling!

För att se med klarhet behöver du se med hjärtat, dina relationer kommer att framstå i nytt ljus när du betraktar genom kärlekens ögon.???

/Chamória

???

Lämna ett svar