Dagens Örta Thé Reading – Tasseografi! 13 Augusti

☕?

”Thébladen visar i dag att det finns flera tillvägagångssätt som leder till målet, så prova dig fram. Så länge du väljer utifrån kärlek och helt fördomsfritt, så kan det aldrig bli fel!???

Hitta tillbaka till din egen kraft genom att lägga bort allt negativt. När du tror att du är kraftlös – så blir du det, när du tror att du är beroende av något/någon, så är du det! Det du väljer att tro på skapar du din värld utifrån. Så skörda frukterna nu av ett ”rätt tänk” – det du ger ut – får du, så välsigna dig själv och världen!!

Thébladen uppmanar att vara öppen för nya bekantskaper som kommer i din väg!☝

Och kom ihåg! det du ger omvärlden från ditt undermedvetna, får du tillbaka! Är det färgat av rädsla så kommer rädsla tillbaka, agerar du utifrån kärlek, kommer kärlek tillbaka. Bär du på självförakt/självförnekelse så möter du förtryck. Allt visar på hur du på ett omedvetet plan redan behandlar dig själv! Så förlåt och släpp skuld, älska och bekräfta dig själv villkorslöst, och kärlek, bekräftelse kommer tillbaka från din speglande omvärld!!

/Chamória

???

Lämna ett svar