Tolkning av kort 11 maj

Här kommer tolkningen av korten i tidigare inlägg 11 maj! ☝???

1/ DEN NYA KÄRLEKENS ÄNGEL

Affirmation: Jag bekräftar glädjen med ny kärlek och tillåter den att blomstra i mitt liv. Mitt hjärta blir helt igen av kärlek.

Ledord:

 • Gnistan av kärlek sätter hjärtat i brand
 • Löftet om helande
 • Att uppleva glädje
 • Känslan av förträfflighet
 • En medvetenhet om att allt underbart man någonsin drömt om kan vara möjligt
 • Att göra kärleken till ditt livs medelpunkt

Ny kärlek får lycka och positiv glädje att flöda så intensivt att det tillknäppta hjärtat smälter av den starka kraften. Vi känner oss upplyfta, förvandlade och renade genom denna välsignelse; det får det goda som finns inom oss att blomstra och frodas. Det är kärlek som håller världens grundvalar på plats. Vi lär oss känna oss trygga i kärlekens famn. Vi känner igen det gudomliga i alla saker; vi känner det i alla situationer och med alla människor, när ny kärlek för oss framåt. Kärlek berikar själen, ger näring åt vårt jag och förhöjer oss. Ny kärlek förnyar oss.

Förstå också att ny kärlek aldrig kan vara helt sann kärlek när du inte älskar dig själv villkorslöst. Du attraherar in ny kärlek efter dina egna tillkortakommanden i det fördolda så för att attrahera in sann kärlek bli förälskad i dig själv! Förlåt dig själv för egen skuldbeläggelse, dömande av att du inte tror att du är tillräckligt vacker, sexig, framgångsrik etc. Börja bekräfta dig själv och älska alla aspekter av dig och i det kan den sanna kärleken bara växa och bli större och större!

Den nya kärlekens ängel välsignar våra liv. Den lär oss att kärlek kommer, utvecklas i sin egen takt, visar sig på sitt eget sätt. Kärlek läker alla sår efter separationer och förluster (som tillhör den här illusionens dualitet) Den förenar oss med de bättre delarna av oss själva och visar oss hur man är försiktig och ömsint, inte minst mot oss själva.

2/ BUDDHANATURENS ÄNGEL

Affirmation: Jag öppnar upp hjärtat för skönheten och elegansen hos Buddhanaturen och välsignar allt liv – synligt och osynligt – från kärlekens hjärta.

Ledord:

 • Inre stillhet
 • Känna igen storslagenheten i ditt sanna väsen
 • Uttrycka ditt hjärtas längtan efter att älska och bli älskad
 • Vara medkännande
 • Känna till samstämmigheten i ditt liv

Buddhanaturen berör vår andliga grund. Det ger resonans åt vår själ och visar sig för oss i form av sanning, kärlek, medkänsla och vishet. Den utvecklas påtagligt varje gång vi hedrar oss själva, bekräftar vårt värde och tillkännager friheten vi har att välja det goda. Vårt inre renas genom mötet med Buddhanaturen – vårt sanna jag och gudomliga väsen, och den levande närvaron som väljer kärlek framför hat och fred framför konflikt.

Buddhanaturen är i samklang med all godhet, kärlek, glädje och fred. Den är ett tecken på att vi är en enda helhet när vi hittar vårt väsen och hedrar vår inre BUDDHA. Då är hjärtat ett med det gudomliga, uttrycker dess vishet och bekräftar dess värde.

När vi älskar vårt gudomliga väsen kan vi ta till oss vårt värde och vår självkänsla och självförtroende utvecklas för hela livet. Buddhanaturens ängel stimulerar våra själskrafter att öppna hjärtat – får oss att våga älska, vara fria och utmanar oss att vara vårt bästa jag genom att släppa all skuld och få oss att förstå att vi redan är perfekta!

3/ LUGNETS ÄNGEL

Affirmation; Jag ser fram emot lugnets gåva och vilar så ofta som det behövs.

Ledord:

 • Vila
 • Sinneslugn
 • Släppa taget
 • Avkoppling
 • Pånyttfödelse
 • Inre frid
 • Unna dig tid för nöjen och ha roligt
 • Umgås med människor vi älskar

Kroppen läker i vila; spänningar släpper, vårt inre får balans och känslorna blir stabila. Vi är inte avsedda att driva på oss själva utan avbrott och utan pauser då vi kan ladda livskraft. Gör vi så bränner vi snabbt ut oss. Kroppen/hjärnan/sinnet behöver tillfällen att koppla av och hitta frid och sinnesro.

Ju mer inre harmoni vi skapar, desto starkare blir vår förmåga att bära ett tungt lass. Utan nödvändig vila blir vi förbrukade och oförmögna att ta till oss glädje. I vilan, att vara i varandet, ger själen möjlighet att vara kreativ.

Titta på vad det är som driver dig, däri ligger lösningen till din läkning! Du är redan perfekt och behöver inte bevisa något för någon då du är högt älskad av din sanna skapare!

Vi kallar på lugnets ängel för att hjälpa oss att skapa balans mellan vila och åtagande så vår själ kan bli pånyttfödd i frid och stillhet där kärleken råder som vi alla är skapade ur!

/Chamória ???

Lämna ett svar