Tolkning till Välj 1 av 3 Kort! 26 maj

PERSPECTIVE – Perspektiv

There´s a better way! Pause for reflection and insight. dare to be different!

Förmodligen så har du redan reflekterat över att ditt gamla/vanliga sätt att bemöta och lösa utmaningar inte längre fungerar lika bra.

Ta en paus och kliv ett steg tillbaka och försök se saker och ting från ett annat perspektiv. Denna reflektion är tillfällig, men mycket viktig för din andliga utveckling och uppvaknande.

Prioritera ditt arbete med att släppa din egen skuldbeläggelse och dömmande genom förlåtelse och förstå att det du ger till din värld är den största gåvan av dom alla att vara ditt sanna unika själv – villkorslös kärlek – skuldfri Ande!

Ärkeängel Chamuel är känd för att hjälpa människan att finna det de söker efter. Hans namn betyder Guds ögon, och du kan åkallla honom när du försöker se en situation ur ett anat perspektiv!

FOUR OF ARIEL – Fyra av Ariel

When you give, you also recive! Being resistant to change. Extremes in how you save or spend money.

När du ger så får du!

Det här kortet påminner om att finansiella intäkter och resurser är till för att dela med sig av. När tillgångar hålls fast för hårt så kan det göra oss avstängda för framtida överflöd. Att hålla i grundar sig i rädsla att förlora, ha för lite – tron på brist och det projicerar vi ut. Kom ihåg att vi ÄR överflöd, att brist är en illusion!

Kortet kan även påvisa att man har varit för slösaktig och behöver se över sina tillgångar. För vem och vad har du försökt ”köpa lycka”? Lycka kommer inifrån vårt hjärta, i vissheten att vi är omhändertagna och att allt kommer att ordna sig till det bästa! Ingen lycka kan köpas för pengar, endast erhållas i varandet i nuet i kärlek. Låt inte heller rädslobaserade tankar och känslor styra dig.

Var villig att dela dina talanger och gåvor med dom runt dig och släpp kontrollen men ”spara lite till en regnig dag”!

SIX OF MICHAEL – Sex av Michael

It´s the light at the end of the tunnel! Breathe a sigh of relief and make new plans. Relocation or travel.

Du är på väg mot lyckligare tider! Situationen av stress och oro kan du nu lämna bakom dig.

En ny dag gryr med sol i horisonten, så omfamna förändringen och lämna det gamla. Dra en suck av lättnad och börja planera nytt och var inte rädd för att be om hjälp att genomföra förändringarna du önskar.

Se på din omgivning och händelser objektivt så att du inte dras ned i negativa ”draman”

Det kan vara positivt med en flytt eller en resa för att införa positiv energi till planerade förändringar vare sig det är små eller stora!

/Chamória

Lämna ett svar