Dagens Växt! 10 maj

LAMPBORSTE

Så här sägs det i Växternas Språk av Solöga:

Du skapar bra

Visdom:Jag har tillit till vad jag själv skapar. Jag ger mig själv det jag behöver. Koppla av och låt saker och ting ha sin gång. Det tar tid men allt kommer att ordna sig.

När vi har en inre oro över allt ska lösa sig, oro över framtiden för att vi är fast i det förflutnas händelser med ”krångel”, ”dålig hälsa”, ”rädslor över ekonomin” etc. Så fortsätter vi att projicera ut den ”verkligheten” i vår vardag! Vi är våra egna filmskapare – producenter, regissörer och skådespelare! För att bryta den ”onda” spiralen så behöver vi träna på total närvaro i nuet och framför allt träna på att känna tillit till att allt kommer att lösas till det bästa!!

I går är borta, så varför hålla kvar? Förlåt och lämna över alla dina misstag till din inre mästare, guide, Helige Ande, Jesus…. och be om att all skuld lyfts av dig.

I morgon finns inte! Så varför oroa sig över morgondagen? Byt tanke! ”jag väljer att känna tillit att morgondagen bringar kärlek, glädje och frid”.

När vi är totalt närvarande i nuet så befinner vi oss i vårat hjärta – den sanna kärleken – som vi alla är skapade av och som aldrig lämnat oss, och i det VARAT sker mirakler!!

I varat skapar du i Kärlek!!

/Chamória

Lämna ett svar