Dagens EKIMlektion 3 maj

LEKTION 123

Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.

1. Låt oss vara tacksamma i dag. Vi har kommit till jämnare stigar

och lättare vägar. Det finns ingen tanke på att vända tillbaka,

och inget oförsonligt motstånd mot sanningen. En aning vankelmod

finns kvar, några små invändningar och en lätt tvekan,

men du kan med rätta vara tacksam för dina framsteg som är

mycket större än du förstår.

2. Att nu ägna en dag åt tacksamhet kommer att öka nyttan av att

ha en smula insikt i den verkliga omfattningen av alla de framsteg

du har gjort; de gåvor du har tagit emot. Var glad i dag, i

kärleksfull tacksamhet över att din Fader inte har lämnat dig åt

dig själv, inte heller låtit dig ensam vandra omkring i mörkret.

Var tacksam för att Han har räddat dig från det själv som du

trodde att du hade gjort för att ersätta Honom och Hans skapelse.

Tacka Honom i dag.

3. Tacka Honom för att Han inte har övergivit dig, och för att

Hans Kärlek för evigt kommer att lysa över dig, för evigt oföränderlig.

Tacka också för att du är oföränderlig, för Sonen Som

Han älskar är oföränderlig som Han Själv. Var tacksam för att

du är räddad. Var glad över att du har en funktion att fylla i

frälsningen. Var tacksam för att ditt värde vida överstiger dina

egna torftiga gåvor och småaktiga domar över den som Gud har

fastställt som Sin Son.

4. I dag höjer vi i tacksamhet våra hjärtan upp över förtvivlan,

och lyfter våra tacksamma ögon som inte längre ser ner i stoftet.

Vi sjunger tacksamhetens sång i dag till ära för det Själv Som

Gud ville skulle vara vår sanna Identitet i Honom. I dag ler vi

mot alla vi ser, och går med lätta steg för att göra det vi blivit

tillsatta att göra.

5. Vi går inte ensamma. Och vi tackar för att det i vår ensamhet

har kommit en Vän för att tala Guds frälsande Ord till oss. Och

vi tackar dig för att du har lyssnat till Honom. Hans Ord är

ljudlöst om det inte blir hört. Genom att tacka Honom tackar du

också dig själv. Ett budskap som inte blir hört kommer inte att

rädda världen, hur mäktig Rösten som talar än är, hur kärleksfullt

budskapet än kan vara.

6. Vi tackar dig som hörde, för du blir den budbärare som bär

Hans Röst med dig, och låter Den ljuda över hela världen. Ta

emot Guds tack i dag, när du tackar Honom. För Han vill erbjuda

dig de tacksägelser du ger, eftersom Han tar emot dina gåvor i

kärleksfull tacksamhet, och ger tillbaka tusen- och hundratusenfalt

gånger fler än de som gavs. Han kommer att välsigna dina

gåvor genom att dela dem med dig. Och således växer de i makt

och styrka, tills de fyller världen med glädje och tacksamhet.

7. Ta emot Hans tacksägelser och erbjud Honom dina under femton

minuter två gånger i dag. Och du kommer att förstå Vem du

tackar, och Vem Han tackar när du tackar Honom. Denna heliga

halvtimme som du ger till Honom kommer att ges tillbaka till dig

form av år för varje sekund; med makt att rädda världen eoner

snabbare tack vare dina tacksägelser till Honom.

8. Ta emot Hans tacksägelser, och du kommer att förstå hur

kärleksfullt Han bevarar dig i Sitt Sinne, hur djup och gränslös

Hans omsorg om dig är, hur fullkomlig Hans tacksamhet är mot

dig. Kom ihåg att tänka på Honom varje timme, och tacka Honom

för allt Han har givit Sin Son, så att han kan höja sig över

världen och minnas sin Fader och sitt Själv.

Lämna ett svar