Dagens EKIMlektion 18 april

LEKTION 108

Att ge och att få är i sanning ett.

1. Sant seende beror på dagens tankegång. Ljuset finns i den, för

den förenar alla skenbara motsatser. Och vad är ljuset om inte

det ur friden födda beslutet att föra samman alla dina konflikter

och felaktiga tankar till ett enda begrepp som är helt och hållet

sant? Även detta kommer att försvinna, eftersom Tanken bakom

det kommer att visa sig i stället och ta dess plats. Och nu har du

frid för evigt, för nu är drömmen över.

2. Det sanna ljuset som gör det sanna seendet möjligt är inte det

ljus som kroppens ögon ser. Det är ett sinnestillstånd som har

blivit så enhetligt att mörkret inte kan varseblivas överhuvudtaget.

Och därför ses det som är detsamma som ett, medan det

som inte är detsamma förblir osett, för det finns inte där.

3. Detta är det ljus som inte visar några motsatser, och eftersom

det sanna seendet är helat, har det makten att hela. Detta är det

ljus som för med sig din sinnesfrid till andra sinnen, så att de kan

dela den och glädjas över att de är ett med dig och med sig själva.

Detta är det ljus som helar eftersom det för med sig en enda varseblivning,

baserad på en enda referensram, från vilken en enda

mening kommer.

4. Här ses både att ge och att få som olika aspekter av en enda

Tanke vars sanning inte beror på vad som ses först, inte heller på

vad som tycks komma på andra plats. Här förstår man att båda

sker samtidigt, så att Tanken förblir fullständig. Och i denna

förståelse ligger den grund på vilken alla motsatser förenas, eftersom

de varseblivs utifrån samma referensram som enar denna

Tanke.

5. En enda tanke, fullständigt enad, kommer att vara nog för att

ena alla tankar. Detta är samma sak som att säga att en enda

rättelse är tillräcklig för all rättelse, eller att det räcker med att

förlåta en enda broder helhjärtat för att skänka frälsning till alla

sinnen. För detta är bara några speciella fall av en enda lag som

gäller för all slags inlärning, om den styrs av den Ende Som känner

sanningen.

6. Att lära sig att det är samma sak att ge som att få är till särskild

nytta, eftersom det så lätt kan prövas och befinnas vara sant.

Och när detta speciella fall har bevisat att det alltid fungerar, i

alla situationer där det prövas, kan tanken bakom det överföras

till andra områden av tvivel och dubbelseende. Och därifrån

kommer den att utsträcka sig, och till sist nå fram till den enda

Tanke som ligger under dem alla.

7. I dag skall vi öva det speciella fallet av att ge och att få. Vi

skall använda denna enkla lektion i det uppenbara, eftersom den

för med sig resultat som vi inte kan gå miste om. Att ge är att få.

I dag skall vi försöka erbjuda frid åt alla, och se hur snabbt friden

återvänder till oss. Ljus är stillhet, och i denna frid ges det

sanna seendet till oss, och vi kan se.

8. Därför börjar vi övningsstunderna med dagens instruktion och

säger:

Att ge och att få är i sanning ett.

Jag kommer att få det jag nu ger.

Slut sedan ögonen och tänk i fem minuter på vad du skulle vilja

erbjuda alla för att själv få det. Du kan till exempel säga:

Jag erbjuder alla stillhet.

Jag erbjuder alla sinnesfrid.

Jag erbjuder alla varsamhet.

9. Säg varje mening långsamt och gör sedan ett kort uppehåll och

förvänta dig att få den gåva som du gav. Och den skall komma

till dig i samma mån som du gav den. Du kommer att finna att

du får exakt lika mycket tillbaka som du gav, för detta är vad du

bad om. Det kanske också kan vara till hjälp att tänka på någon

som du ger dina gåvor till. Han representerar de andra, och genom

honom ger du till alla.

10. Vår mycket enkla lektion i dag kommer att lära dig mycket.

Du kommer att förstå orsak och verkan mycket bättre från och

med nu, och vi kommer att göra mycket snabbare framsteg nu.

Tänk på dagens övningar som snabba framsteg i din inlärning

som går ännu fortare och blir ännu säkrare varje gång du säger:

“Att ge och att få är i sanning ett.“

Lämna ett svar