Dagens EKIMlektion 25 februari

LEKTION 56

Vår repetition i dag behandlar följande:

1. (26) Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.

Hur kan jag veta vem jag är när jag ser mig själv som någon som

är under ständig attack? Smärta, sjukdom, förlust, ålderdom och

död ser ut att hota mig. Alla mina förhoppningar och önskningar

och planer tycks vara utelämnade åt en värld som jag inte kan

kontrollera. Ändå är fullkomlig trygghet och fullständigt förverkligande

mitt arv. Jag har försökt ge bort mitt arv i utbyte

mot den värld jag ser. Men Gud har bevarat mitt arv i säkerhet

åt mig. Mina egna verkliga tankar kommer att lära mig vad det

är.

2. (27) Mer än någonting annat vill jag se.

När jag förstår att det jag ser återspeglar det jag tror att jag är,

inser jag att det sanna seendet är det jag mest behöver. Den

värld jag ser vittnar om den skrämmande naturen i den självbild

jag har gjort. Om jag vill komma ihåg vem jag är, är det nödvändigt

att jag släpper denna bild av mig själv. När den har ersatts

av sanningen, kommer det sanna seendet med säkerhet att ges till

mig. Och med detta sanna seende kommer jag att se på världen

och på mig själv med barmhärtighet och kärlek.

3. (28) Mer än någonting annat vill jag se på ett annat sätt.

Den värld jag ser håller min skrämmande självbild på plats och

garanterar dess varaktighet. Så länge jag ser världen som jag ser

den nu, kan sanningen inte komma in i min medvetenhet. Jag

vill låta dörren bakom den här världen öppnas åt mig så att jag

kan se förbi den till en värld som återspeglar Guds Kärlek.

4. (29) Gud är i allt jag ser.

Bakom varje bild jag har gjort förblir sanningen oförändrad.

Bakom varje slöja jag har lagt över kärlekens ansikte förblir dess

ljus ofördunklat. Bortom alla mina vansinniga önskningar är

min vilja förenad med min Faders Vilja. Gud är fortfarande överallt

och i allt för evigt. Och vi som är del av Honom kommer till

sist att se förbi alla skenbilder, och känna igen sanningen bortom

dem alla.

5. (30) Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.

I mitt eget sinne, bakom alla mina vansinniga tankar på separation

och attack, finns kunskapen om att allt för evigt är ett. Jag

har inte förlorat kunskapen om Vem jag är därför att jag har

glömt den. Den har bevarats åt mig i Guds Sinne Som inte har

lämnat Sina Tankar. Och jag som är bland dem är ett med dem

och ett med Honom.

Lämna ett svar