Här kommer tolkningen för 3 februari, välj 1 kort av 3!

Kort 1:   Nr 14 – STILLHETENS ÄNGEL!

Ledord:

 • Stillhet
 • Lugn
 • Avslappning
 • Inre frid
 • Sällhet
 • Att befinna sig i kärlekens och godhetens flöde
 • Uppleva skönhet, elegans och välsignelse

Bön: 

 Kära stillhetens ängel, vänligen ge mitt inre frid och min själ ett lugn. Lär mig värdet av att leva i frid, känna till mina begränsningar och respektera mina gränser, samt att alltid välja kärlek. Jag fröjdas åt att uppleva fred, lycka och kärlek medan jag kommer ihåg att allt mitt goda kommer inifrån.

Affirmation:  

”Jag är rofylld och lugn när jag vilar, kopplar av och njuter av livet.”

Kort 2:  Nr 27 – LUGNETS ÄNGEL

Ledord:

 • Vila
 • Sinneslugn
 • Släppa taget
 • Avkoppling
 • Pånyttfödelse
 • Inre frid
 • Unna sig tid för nöjen och att ha roligt
 • Umgås med människor vi älskar

Bön:

Kära lugnets ängel, skapa en balans mellan åtaganden och fritid, så att jag kan vila och ladda batterierna. Hjälp min själ att bli pånyttfödd i frid och stillhet så att jag kan ta mig an mina plikter med vitalitet och entusiasm.

Affirmation:

”Jag ser fram emot lugnets gåva och vilar så ofta som det behövs.”

Kort 3:  Nr 52 – GODKÄNNANDETS ÄNGEL

Ledord:

 • Godkänna oss själva och andra så som vi är utan att känna att vi måste fixa till eller ändra på saker och ting.
 • Acceptera livet som det är, helt och hållet, med vetskapen om att det är perfekt.
 • Vara tacksam för det som är.

Bön: 

Kära godkännandets ängel, lär mig leva enligt sinnesrobönen – ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”. Jag vet att när jag väl accepterat mig själv helt och fullt kommer mitt liv att bli en glädje att uppleva.

Affirmation:

”Jag ger mig själv ett kärleksfullt godkännande”.

Lämna ett svar