Älskade son av kärleksljus,

låt din längtan slå ut i vingar.

Tonsätt så ditt hjärtas röst,

tar dig till din Faders hus.

Melodin dig tryggt svingar,

för alla bröder en tröst.

/Chamória