Veckans Växt, budskap! 15 juli

Brun Hattmurkla

Ur Växternas Språk/Solöga:

Agera alltid utifrån kärlek.

Visdom: Jag tar ansvar för mina egna handlingar. Jag agerar på bästa sätt i alla situationer. Kärleken är närvarande i alla mina handlingar. Här gäller det att se över ditt eget handlande.

?

När jag agerar med kärlek, ger kärlek så är det kärlek som skapas mer i ditt liv och när jag ger dömande, rädslor, ilska så är det de egenskaperna jag attraherar in i mitt liv!

Det är dina omedvetna känslor, tankar, mönster som du sänder ut och hur du ser/behandlar dig själv.

Så går du med omedvetna rädslor att inte duga, att räcka till eller självförakt/självförnekelse så är det de människorna du attraherar in och som behandlar dig som du själv bett om. ?

De visar endast vad du på ett omedvetet plan redan behandlar dig själv på. Självförakt attraherar förtryckare!

När du läkt och älskar och bekräftar dig själv på alla plan så är det det du ger ut och kärlek attraherar kärlek! Så tänk på vad du tänker på om dig själv, för det är det du ger ut till din nästa. Vill de kärlek till världen så älska dig själv, för du är ett med allt som är ☝

Ta ansvar för dina tankar om skuld och rädslor, då skuld och rädslor projiceras ut i form av dömande av din nästa. Förlåt dig själv, lämna över dina misstag till din inre mästare att lyfta upp i ljuset och älska dig själv som den skuldfria Ande, villkorslös kärlek du ÄR, en Guds Helige Son ?

/Chamória

???

Lämna ett svar