Dagens EKIMlektion 4 april

LEKTION 94

Jag är som Gud skapade mig.

1. I dag fortsätter vi med den enda tankegång som för med sig

fullständig frälsning; det enda uttalande som gör alla former av

frestelse maktlösa; den enda tanke som tystar egot och gör det

helt ogjort. Du är som Gud skapade dig. Den här världens ljud

tystnar, varje anblick av den här världen försvinner, och alla tankar

som den här världen någonsin har tänkt suddas ut för evigt

med denna enda tankegång. Här är frälsningen fullbordad. Här

är det sunda förnuftet återställt.

2. Sant ljus är styrka och styrka är syndfrihet. Om du förblir som

Gud skapade dig, måste du vara stark och ljuset måste finnas i

dig. Han Som säkerställde din syndfrihet måste också vara den

som garanterar styrka och ljus. 4Du är som Gud skapade dig.

Mörkret kan inte dölja Guds Sons härlighet. 6Du står i ljuset,

stark i den syndfrihet i vilken du skapades och i vilken du kommer

att förbli i all evighet.

3. I dag skall vi återigen ägna de första fem minuterna av varje

vaken timme åt att försöka känna sanningen i dig. Börja dessa

stunder av sökande med följande ord:

Jag är som Gud skapade mig.

Jag är Hans Son i all evighet.

Försök nu att nå Guds Son i dig. Detta är det Själv Som aldrig

har syndat, inte heller gjort någon bild som skulle ersätta verkligheten.

Detta är det Själv Som aldrig har lämnat Sitt hem i Gud

för att i ovisshet vandra omkring i världen. Detta är det Själv

Som inte känner till någon rädsla, och Som inte heller skulle

kunna föreställa sig förlust eller lidande eller död.

4. Ingenting annat begärs av dig för att nå detta mål än att du

lägger alla avgudar och självbilder åt sidan; inte fäster något avseende

vid listan av egenskaper, såväl goda som dåliga som du

har tillskrivit dig själv; och i tyst förväntan väntar på sanningen.

Gud Själv har lovat att den skall avslöjas för alla som ber om det.

Du ber om den nu. Du kan inte misslyckas eftersom Han inte

kan misslyckas.

5. Om du inte kan hörsamma denna uppmaning att öva de första

fem minuterna av varje timme, påminn då dig själv åtminstone

varje timme:

Jag är som Gud skapade mig.

Jag är Hans Son i all evighet.

Säg ofta till dig själv i dag att du är som Gud skapade dig. Och

se till att svara alla som tycks irritera dig med dessa ord:

Du är som Gud skapade dig.

Du är Hans Son i all evighet.

Gör allt du kan för att utföra övningarna varje timme i dag.

Varje övningsstund du genomför kommer att innebära ett gigantiskt

steg mot din befrielse, och en milstolpe på vägen mot att lära

dig det tankesystem som den här kursen lägger fram.

Lämna ett svar