Det enda sanna!

Inget utanför mig är verkligt,

ej heller egots tanke.

Endast kärleken inom,

strålar fri från skuld och dom.

/Chamória

Lämna ett svar