Dagens EKIMlektion Repetion 1 20 februari

Läs före lektion 51

REPETITION I

Inledning

1. Med början i dag kommer vi att ägna oss åt ett antal repetitioner.

Varje repetition kommer att omfatta fem av de tankegångar som

redan har presenterats, och de börjar med den första och slutar

med den femtionde. Efter varje tankegång följer några korta

kommentarer som du bör beakta vid repetitionen. Under övningsstunderna

bör övningarna göras på följande sätt:

2. Börja dagen med att läsa de fem tankegångarna, inklusive

kommentarerna. Därefter är det inte nödvändigt att tänka på dem

i någon särskild ordning, även om varje tankegång bör göras åtminstone

en gång. Ägna två minuter eller mer åt varje övningsstund,

och tänk på tankegången och de tillhörande kommentarerna

efter att du har läst igenom dem. Gör detta så ofta som

möjligt under dagen. Om någon av de fem tankegångarna tilltalar

dig mer än de andra, koncentrera dig då på den. Se emellertid till

att du vid dagens slut repeterar dem alla ännu en gång.

3. Det är inte nödvändigt att under övningsstunderna behandla

de kommentarer som följer på varje tankegång, varken bokstavligen

eller i detalj. Försök snarare att koncentrera dig på det som

är centralt, och tänk på det som en del av din repetition av tankegången

den hör till. Efter att du har läst tankegången och de tillhörande

kommentarerna bör övningarna göras med slutna ögon,

och om möjligt när du är ensam på en tyst plats.

4. Detta gäller framförallt för övningsstunderna på ditt inlärningsstadium.

Det kommer emellertid att vara nödvändigt att

du lär dig att inte behöva någon speciell omgivning för att tillämpa

det du har lärt dig. Mest kommer du att behöva det du har

lärt dig i situationer som tycks göra dig upprörd, snarare än i

dem som redan tycks vara lugna och stilla. Syftet med din inlärning

är att göra det möjligt för dig att bära lugnet med dig, och

att hela bekymmer och kaos. Detta sker inte genom att undvika

dem, och söka efter en tillflyktsort där du kan vara för dig själv.

5. Du kommer att lära dig att friden är del av dig, och att det bara

är nödvändigt att du är där, så att den kan vara närvarande i

varje situation som du befinner dig i. Och slutligen kommer du

att lära dig att det inte finns någon gräns för var du är, och att din

frid därför är överallt, liksom du.

6. Du kommer att märka att några av tankegångarna i repetitionsavsnittet

inte har återgivits helt i sin ursprungliga form.

Använd dem som de anges här. Det är inte nödvändigt att gå

tillbaka till de ursprungliga orden, inte heller att tillämpa tankegångarna

som de föreslogs då. Vi betonar nu de samband som

finns mellan de femtio första tankegångarna som vi har behandlat,

och sammanhanget i det tankesystem som de leder dig till.

LEKTION 51

Repetitionen i dag omfattar följande tankegångar:

1. (1) Ingenting jag ser betyder någonting.

Anledningen till att det är så är att jag ingenting ser, och ingenting

har ingen mening. Det är nödvändigt att jag inser detta, så

att jag kan lära mig att se. Det jag tror att jag ser nu intar det

sanna seendets plats. Jag måste släppa det genom att inse att det

inte har någon mening, så att det sanna seendet kan inta dess

plats.

2. (2) Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.

Jag har dömt allt jag ser på, och det är detta och endast detta

som jag ser. Detta är inte sant seende. Det är bara en illusion av

verkligheten, eftersom mitt dömande har gjorts helt bortsett från

verkligheten. Jag är villig att erkänna bristen på giltighet i mitt

dömande, eftersom jag vill se. Mitt dömande har skadat mig, och

jag vill inte se i enlighet med det.

3. (3) Jag förstår ingenting av det jag ser.

Hur skulle jag kunna förstå det jag ser när jag har dömt det helt

felaktigt? Det jag ser är projektionen av mina egna tankefel. Jag

förstår inte det jag ser eftersom det inte går att förstå. Det är

ingen mening med att försöka förstå det. Men det finns all anledning

att släppa det, och lämna plats åt det som kan ses och

förstås och älskas. Jag kan byta ut det jag nu ser mot detta enbart

genom att vara villig att göra det. Är inte detta ett bättre val än

det jag tidigare gjorde?

4. (4) Dessa tankar betyder ingenting.

De tankar jag är medveten om betyder ingenting eftersom jag

försöker tänka utan Gud. Det jag kallar “mina“ tankar är inte

mina verkliga tankar. Mina verkliga tankar är de tankar jag tänker

med Gud. Jag är inte medveten om dem eftersom jag har

gjort mina tankar för att ersätta dem. Jag är villig att erkänna att

mina tankar inte betyder någonting, och att släppa dem. Jag

väljer att låta dem ersättas av det som de skulle ersätta. Mina

tankar är meningslösa, men hela skapelsen ligger i de tankar jag

tänker med Gud.

5. (5) Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.

Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror eftersom jag

ständigt försöker rättfärdiga mina tankar. Jag försöker ständigt

göra dem sanna. Jag gör alla ting till mina fiender, så att min

vrede är rättfärdigad och mina attacker berättigade. Jag har inte

insett hur mycket jag har missbrukat allt jag ser genom att ge det

denna roll. Jag har gjort detta för att försvara ett tankesystem

som har skadat mig, och som jag inte längre vill ha. Jag är villig

att släppa det.

Lämna ett svar